W dniu 14 września w załączniku do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. poz. 1467).

Opublikowany 14 września jednolity tekst rozporządzenia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. poz. 1882).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Ewa Saj