“Plakaty bezpieczeństwa pracy tworzone przez profesjonalnych artystów poruszają wyobraźnię, czasami rozbawiają, zawsze dają do myślenia. Uświadamiają, że bezpieczeństwa nie można traktować powierzchownie. Zwracają uwagę, że mamy prawo do bezpiecznej, nie szkodzącej zdrowiu pracy, ale też na to, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy także od nas samych” – mówi prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB.
Prezentowany na wystawie wybór 60 plakatów to wynik kolejnych edycji konkursu, organizowanego od 20 lat przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Udział w nim biorą artyści plastycy – członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą.
Wystawie patronuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorami wystawy są firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i M&M Consulting.