O tym, jak realizować roczne oceny pracownicze przeprowadzono już niejedno szkolenie i napisano niejeden poradnik. Dziś pytanie nie brzmi już jednak „jak”, ale „czy” ocenianie pracowników w cyklu rocznym jeszcze ma sens. Czy w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym ewaluacja i wyznaczenie celów raz do roku wystarczy? Czy roczne oceny pracownicze odpowiadają na potrzeby Milleniallsów, którzy są coraz większą siłą na rynku pracy? Odpowiedź brzmi – nie. Idzie nowe, nastał czas „constant feedback”.

O tym, że oceny roczne powoli stają się reliktem przeszłości decyduje sam rynek pracy i jej zmieniający się charakter. Pracownicy zatrudnieni w międzynarodowych organizacjach o rozproszonej strukturze zwykle już nie realizują swoich zadań w ramach jednego projektu, a coraz częściej są zaangażowani w wiele działań równolegle. Menedżerowi, który nadzoruje tylko wybrane aspekty pracy podlegających mu osób trudno jest więc dokonać rzetelnej, całościowej oceny pracownika. Odejście od rocznych ocen na rzecz bieżącej informacji zwrotnej daje menedżerom możliwość porozmawiania z pracownikami o kierunkach ich rozwoju częściej niż raz w roku, co przekłada się też pozytywnie na efektywność zespołu i jego zaangażowanie. Częstszy kontakt sprzyja także rozwojowi pracowników, a menedżerowie są w stanie lepiej zrozumieć ich potrzeby. Wszystko to powoduje, że coroczne spotkania ewaluacyjne tracą na znaczeniu, a dostarczanie stałego feedbacku staje się coraz istotniejszym elementem zarządzania ludźmi w organizacji.

Więcej: www.hrstandard.pl/2016/09/13/wyrzuc-do-kosza-oceny-roczne-idzie-nowe

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 15 września 2016 r.