Proponowane zasady wynagradzania zarządów i rad nadzorczych spółek ze 100-procentowym lub...
20.04.2016
5 pożarów w skali rzeczywistej i ok. 80 prób dymowych przeprowadzonych w wytypowanym na ten cel...
PAP
20.04.2016
BHP
Naukowcy z Japonii doszli do wniosku, że pracownicy powyżej 40. roku życia powinni pracować 3 dni...
Inny
20.04.2016
BHP
Nie da się zbudować silnej marki na konflikcie między pracodawcą a pracownikami; można to zrobić...
20.04.2016
HR
Praca w niedziele jest generalnie niedozwolona. Niedziele są bowiem dniami ustawowo wolnymi od...
Joanna Kaleta
20.04.2016
Od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy ustawyo świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
Marta Schodzińska
20.04.2016
Obowiązujące od 22 lutego 2016 r. nowe limity czasowe i ilościowe w zawieraniu umów na czas...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
20.04.2016
Według resortu pracy bezrobocie wmarcu spadło do 10 proc. To najniższy odczyt za trzeci miesiąc...
Marta Schodzińska
20.04.2016
Umowa o zakazie konkurencji musi zawierać termin, w którym pracodawca może odstąpić od umowy. Tak...
Agnieszka Rosa
20.04.2016
19 kwietnia 2016 r., odbyło się posiedzenie połączonych zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. prawa...
Marta Schodzińska
20.04.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy dopuszczalne jest w sytuacji wyjątkowej przeprowadzenie...
Tomasz Dyjeciński
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma prawo...
Kazimierz Kościukiewicz
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracownik na zwolnieniu lekarskim może brać udział w...
Grzegorz Łyjak
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy były funkcjonariusz celny ma takie samo prawo jak były...
Maciej Ambroziewicz
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPKto może zobowiązać pracodawcę do sporządzenia protokołu...
Anna Sokołowska
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy przepisy nakazują wyposażenie głównego haka suwnicy w...
Roman Majer
20.04.2016
BHP
Prezydent podpisał we wtorek nowelizację mającą uporządkować obrót materiałami wybuchowymi...
PAP
19.04.2016
BHP
Związkowcy z Kompanii Węglowej zawarli we wtorek z zarządem spółki porozumienie, umożliwiające...
19.04.2016
Podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. zatrudnienia UE Polska podtrzymała negatywną opinię...
19.04.2016
Co trzecia firma w Polsce miała w ostatnich miesiącach problem ze znalezieniem pracowników, a...
19.04.2016
Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi...
19.04.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychOd jakiej daty można...
Magdalena Kostrzewa
19.04.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy nieprzyjęcie...
Małgorzata Skibińska
19.04.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychJaki obowiązuje termin...
Magdalena Kostrzewa
19.04.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministerstwa pracy w sprawie kroków podejmowanych przez...
Marta Schodzińska
19.04.2016
Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników...
Agnieszka Rosa
19.04.2016
W zeszłym roku Polacy pracujący za granicą przekazali do kraju równowartość ponad 16 mld złotych -...
19.04.2016
Naturalnym dążeniem pracodawcy jest zabezpieczenie własnych interesów. Jednym ze środków służących...
Marta Schodzińska
19.04.2016
Blisko 400 naukowców, reprezentantów przemysłu i ekspertów międzynarodowych organizacji z 44 krajów...
PAP
18.04.2016
BHP
Chińskie władze wszczęły śledztwo po doniesieniach o problemach zdrowotnych, w tym nowotworach,...
PAP
18.04.2016
BHP