W trakcie konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjne dotyczące: partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwie, układów zbiorowych pracy, reprezentatywności oraz instytucji publicznych w systemie ochrony pracy.

Wśród uczestników dyskusji znaleźli się m.in.: dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Sylwia Szczepańska, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Piotr Soyka, Prezes Zarządu Remontowa Holding, Związek Pracodawców Forum Okrętowe, dr hab. Jakub Stelina, prof. UG, Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, Konfederacja Lewiatan, dr Jakub Szmit, Uniwersytet Gdański, Bogdan Olszewski, Region Gdański NSZZ „Solidarność”, dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, dr Paweł Pettke, Grupa LOTOS S.A.

Interesujący przebieg miał panel dotyczący reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy. Główny inspektor pracy podkreślił konieczność zmiany przepisów prawa dotyczących związków zawodowych, aby przedsiębiorcy przestali się bronić przed tworzeniem organizacji związkowych w ich zakładach pracy.

Roman Giedrojć wziął również udział w panelu dotyczącym roli instytucji publicznych w systemie ochrony pracy. Pozostałymi uczestnikami tego panelu byli także: Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, dr Paweł Pettke reprezentujący Grupę LOTOS S.A. oraz Jacek Rybicki jako moderator dyskusji. Przewodnim wątkiem dyskusji była rola i miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie ochrony pracy w Polsce. Marek Lewandowski podkreślił, iż PIP jest kluczowym partnerem dla NSZZ „Solidarność” i decyduje o skuteczności wielu działań, jakie prowadzi związek zawodowy. Rzecznik prasowy pozytywnie ocenił efekty prowadzonej wspólnie akcji „13 zł… i nie kombinuj”. Zadeklarował również, iż NSZZ „Solidarność” będzie dążyła do wzmocnienia roli Państwowej Inspekcji Pracy, przede wszystkim poprzez zwiększenie jej uprawnień.

Natomiast dr Paweł Pettke wyraził pogląd, iż przepisy prawa pracy powoli stają się w Polsce prawem publicznym, a więc zaczynającym obowiązywać wszystkich pracobiorców. Wobec tych zmian Państwowa Inspekcja Pracy powinna stać się „Policją Pracy”.

Główny inspektor pracy, zajmując głos, stwierdził, iż Państwowa Inspekcja Pracy ma ogromną ilość zróżnicowanych zadań. Jednakże, pomimo podporządkowania pod Sejm, nie została wyposażona w odpowiednie narzędzia do ich realizacji. Wskazał na konieczność zmian przede wszystkim w obszarze związanym z formą zatrudnienia pracobiorców. Za dyskryminujący uznał obecnie istniejący podział pracobiorców na cztery kategorie, tj. osoby świadczące pracę na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i podmioty „samozatrudniające się”. W związku z tym konieczne są zmiany polegające m.in. na umożliwieniu inspektorom pracy przekształcania umów cywilno-prawnych w umowy o pracę w formie decyzji. Szef inspekcji pracy podziękował NSZZ „Solidarność” za wsparcie jego działań na rzecz zmiany przepisów w tym obszarze.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo pracy. Diagramy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł