Dwa projekty przedłużające zamrożenie cen prądu, ciepła i gazu - w środę pierwsze czytania w Sejmie

Rynek Prawo gospodarcze Energetyka

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym projektem "zamrażającym" ceny energii, gazu i ciepła na 2024 rok. Przepisy, które przewidują taką ochronę, wygasają z końcem tego roku, co spowoduje gwałtowny wzrost rachunków za media. Rada Ministrów proponuje zostawić ceny na obowiązującym dziś poziomie. Procedowany jest także projekt poselski w tej sprawie - ma on jednak zostać poddany modyfikacjom.

05.12.2023

Rozszerzenie katalogu kodów paliw ciekłych to zmiany dla koncesjonariuszy

Energetyka

25 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Koncesjonariusze powinni upewnić się, czy nie obejmie ich obowiązek złożenia wniosku do regulatora.

04.12.2023

Ceny energii nie zostaną zamrożone? Przez kontrowersyjne propozycje jest takie ryzyko

Małe i średnie firmy Energetyka

W Sejmie procedowane są dwa projekty zamrażające ceny energii elektrycznej w 2024 r. - jeden autorstwa obecnego rządu, drugi posłów opozycji. Ze względu na układ sił w parlamencie, to poselska propozycja ma większą szansę na uchwalenie. Problem jednak w tym, że to w tym dokumencie znalazły się kontrowersyjne zmiany dotyczące stawiania wiatraków. A jeśli prezydent zawetuje przez to ustawę, odbiorców w styczniu czeka gwałtowny wzrost rachunków.

02.12.2023

Wrzutka nowej koalicji - hałasy, a nie metry, przesądzą o odległości wiatraków od domów

Środowisko Energetyka

Szykuje się kolejna rewolucja w energetyce wiatrowej. Nie metry, tylko poziom hałasu zdecyduje, w jakiej odległości od domów będzie można budować wiatraki. Do Sejmu wpłynął projekt w tej sprawie autorstwa posłów KO oraz Polski 2050-TD. Wywołuje on kontrowersje m.in z powodu formy, w jakiej zdecydowano się nad nim pracować. Jest to wrzutka starej propozycji KO do tarczy energetycznej.

01.12.2023

Tarcza energetyczna ma zostać przedłużona – ale to doraźne rozwiązanie problemu

Rynek i konsument Energetyka

W 2023 roku odbiorcy energii elektrycznej musieli zmierzyć się z kryzysem wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie sytuacja jest stabilniejsza, ale efekty w energetyce wciąż są odczuwalne, głównie ze względu na utrzymujący się na rynkach wzrost cen. Dlatego mają zostać przedłużone rozwiązania osłonowe - jednak eksperci podkreślają, że konieczne są długofalowe strategie. Odbiorcy powinni być również chronieni samą wysokością taryf.

29.11.2023

Polska Organizacja Biometanu postuluje większe wykorzystanie biopaliw w przyszłości

Energetyka Rolnictwo

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), konieczne jest przyjęcie w krajowych dokumentach strategicznych ambitnych celów dekarbonizacyjnych w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu. Polska powinna systematycznie zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu w sieciach gazowych w 2030, 2040 i 2050 roku. To główny temat najnowszego raportu organizacji,"Biometan w polskiej polityce energetycznej".

28.11.2023

Nowe zasady obciążania odbiorców kosztami za wcześniejsze wypowiedzenie umów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Energetyka

Duża nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stopniowo zmienia przepisy począwszy od 1 października br., niesie ze sobą również ciekawe zmiany w funkcjonowaniu znanych od dawna mechanizmów zakotwiczonych w prawie energetycznym. Znowelizowany zostaje przepis dotyczący szczególnego uprawnienia odbiorcy, który obowiązywał w niezmienionym kształcie przez ostatnią dekadę, a jego interpretacja wywołała w tym czasie niemałe kontrowersje w orzecznictwie.

28.11.2023

Zrozumieć cele OZE - najnowszy raport Forum Energii

Energetyka

W umowie koalicyjnej pomiędzy partiami, które szykują się do przejęcia władzy, znalazły się ważne deklaracje dotyczące przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dobre przygotowanie tego procesu przez nowy rząd jest kluczowe dla polskiej transformacji energetycznej – z myślą o bezpieczeństwie dostaw energii dla odbiorców, uniezależnianiu gospodarki od importu paliw kopalnych i ochronie klimatu. Najważniejsze cele zostały przeanalizowane w najnowszym raporcie Forum Energii.

23.11.2023

Rząd zajmie się kolejnym projektem ułatwiającym rozwój OZE

Energetyka

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem rozporządzenia dot. modernizacji sieci dystrybucyjnych o napięciu 110 kV lub wyższym, by ułatwić rozwój OZE, magazynów energii elektrycznej, klastrów i spółdzielni energetycznych oraz elektromobilności. Ma ono ułatwić rozwiązywanie problemów związanych z gwałtownym rozwojem rozproszonych zasobów energii.

21.11.2023

Resort klimatu ustala techniczne warunki zakupu ciepła i chłodu

Energetyka

Opublikowano projekt rozporządzenia, na mocy którego mają zostać ustalone warunki zakupu ciepła i chłodu wytworzonego w określonych instalacjach - chodzi przede wszystkim o energię z odnawialnych źródeł energii. Przepisy mają ustalić techniczne kwestie, m.in. dotyczące warunków zakupu przez przedsiębiorstwa, taryfy i kwestie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

20.11.2023

Rozdysponowano ponad 1,7 miliarda zł pomocy publicznej dla branż energochłonnych

Finanse Energetyka

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty dla przedsiębiorstw działających w sektorach energochłonnych za 2022 r. Pomoc na łączną kwotę 1 mld 746 mln zł otrzyma 95 przedsiębiorstw. Jak wynika z informacji przekazanych przez urząd, wysokość pomocy publicznej jest ponad dwukrotnie większa niż rok temu. Największym beneficjentem wsparcia jest przemysł metalurgiczny.

15.11.2023

Energetyka może być jednym z największych wyzwań nowej kadencji Sejmu

Środowisko Prawo unijne Energetyka

Polska wciąż jest jednym z krajów, które niezbyt dobrze radzą sobie z transformacją energetyczną i redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Tymczasem unijne cele w tym zakresie są ambitne, a w niedalekiej przyszłości będą musiały spełnić je wszystkie państwa członkowskie. Dlatego, zdaniem ekspertów, dobrze, że w umowie koalicyjnej kładzie się nacisk na kwestie energetyczne - jednak ich spełnienie wciąż będzie dla nowego rządu sporym wyzwaniem.

15.11.2023

Badanie URE: Polacy popierają transformację energetyczną, nie boją się elektrowni jądrowych

Rynek i konsument Energetyka

Ponad 80 proc. gospodarstw domowych odczuło podwyżki cen energii elektrycznej i gazu w związku z kryzysem energetycznym, a blisko 70 procent Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju. Między innymi takie wnioski płyną z najnowszego badania przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki i Pracownię Badań Społecznych „Energia UREgulowana”.

13.11.2023

Rozwój OZE i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - ważnym elementem umowy koalicyjnej

Energetyka

Stworzenie stabilnego prawa wspomagającego transformację energetyczną, dalszy rozwój i szersze korzystanie z odnawialnych źródeł energii i dostosowywanie się do zmian w unijnym prawie - to istotne elementy podpisanej umowy koalicyjnej. Zaznaczono w niej również, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zyskać mają także rolnicy.

10.11.2023

Lewiatan: Ożywienie inwestycji w OZE remedium na wysokie ceny prądu

Energetyka

Bariery legislacyjne hamują rozwój inwestycji, które mogłyby być realizowane i w przyszłości znacząco wpłynąć na ograniczenie cen prądu. Bez zmian dotyczących rynku OZE nie będziemy mieli tańszej energii elektrycznej – uważa Lewiatan. Organizacja twierdzi zatem, że niezbędne są zmiany, które pozwolą lepiej wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii.

10.11.2023

Forum Energii: Bez zamrożenia cen, gospodarstwa domowe zapłacą miesięcznie o 100 zł więcej

Energetyka

Eksperci Forum Energii w opublikowanym w piątek raporcie zauważyli, że mechanizmy mrożenia cen energii zostały zaplanowane do końca 2023 roku. Jeśli zostaną wygaszone, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych mogą w styczniu wzrosnąć. Bez zamrożenia cen w 2024 r. gospodarstwa domowe zużywające do 2000 kWh zapłacą za energię o 68 proc. więcej, czyli dodatkowo 100 zł miesięcznie - wynika raportu Forum Energii.

03.11.2023

Lewiatan przedstawia 18 rekomendacji dla poprawy efektywności energetycznej dla nowego rządu

Energetyka

Poprawa transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie dalszej jego monopolizacji, wypracowanie strategii dla zielonych certyfikatów, rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu, czy rozwój źródeł biogazu i biometanu – to tylko niektóre, spośród 18 rekomendacji przygotowanych przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan dla nowego rządu.

31.10.2023

Kolejna runda pomocy dla firm energochłoonych ruszyła 25 października

Energetyka

Od 25 października o pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa energochłonne z sektorów: wydobywczego oraz przetwórstwa przemysłowego. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tysięcy firm. Pomocy udzieli im minister rozwoju i technologii, a operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

25.10.2023