Wsparcie dla małych firm w ramach RSI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) oraz Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL) podpisały umowę gwarancyjną, która wspiera finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach instrumentu...

31.10.2013

Spis z natury krok po kroku - cz. I

Podatnik, który prowadzi ewidencję podatkową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowany jest do zamknięcia tej księgi na koniec każdego roku podatkowego i do sporządzenia spisu z...

31.10.2013

Jaka powinna być odległość wiatraków od domów?

Środowisko

Radni gminy Krasnopol (Podlaskie) podjęli w środę uchwałę o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprawy odległości wiatraków od domów. Skargę w tej sprawie złożyła do Urzędu Gminy w...

30.10.2013

Ulga meldunkowa - tylko do końca roku

Budownictwo

Do końca roku będzie można skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, która pozwala na niezapłacenie podatku od sprzedaży mieszkania kupionego w 2008 roku. Przed sprzedażą trzeba być jednak zameldowanym w...

30.10.2013

Złodzieje drewna coraz częściej przed sądem

Środowisko

Z roku na rok coraz skuteczniej działa system monitoringu w polskich lasach. Liczba kradzieży spada, a tam, gdzie utrzymuje się na niezmienionym poziomie, wzrasta wykrywalność sprawców.

30.10.2013

SPA2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Środowisko

Rada Ministrów przyjęła wczoraj Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020. To pierwszy dokument...

30.10.2013

Nowe perspektywy dla gospodarki wodno-ściekowej

Środowisko

W latach 2014-2020 będziemy wspierać projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym oraz te z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijna pomoc będzie realizowana poprzez Program Infrastruktura i...

30.10.2013

W Polsce łatwiej prowadzić biznes

W opublikowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2014 Polska awansowała o 10 pozycji i znalazła się 45 miejscu na 189 sklasyfikowane państwa....

30.10.2013

Budowa A2: GDKiA mogła zastosować tryb z wolnej ręki

Budownictwo

Komisja Europejska przyjęła przekazane przez stronę Polską wyjaśnienia i zamknęła postępowanie w sprawie domniemanego naruszenia przepisów unijnych w dziedzinie zamówień publicznych. Sprawa dotyczyła...

30.10.2013

Budowlańcy sprawdzą się w piłce halowej

Budownictwo

W dniach 15-16 lutego 2014 r. w Warszawie odbędą się kolejne Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w halowej piłce nożnej. Tytułu bronić będą gracze drużyny Swedwood Lubawa. Patronem medialnym...

30.10.2013

Nowe procedury dla firm w kłopotach finansowych

Małe i średnie firmy

Wprowadzenie kilku rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, którzy są niewypłacalni albo zagrożeni niewypłacalnością przewidują założenia nowej ustawy przygotowane przez...

30.10.2013