Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Budownictwo

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015

Które projekty budowlane chronione są prawem autorskim?

Budownictwo

Jedynie projekty architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne uznane są za jedną z rodzajowych kategorii dzieł chronionych prawem autorskim. Czy pozostałe niearchitektoniczne dzieła projektantów...

19.01.2015

Co czeka branżę faktoringową w 2015 roku?

Małe i średnie firmy

Niepewność gospodarcza zazwyczaj wpływa na wzrost popularności finansowania w formie faktoringu, dlatego w 2015 roku możemy spodziewać się po raz kolejny kilkunastoprocentowej dynamiki wzrostu rynku...

19.01.2015

Agencja pracy tymczasowej najczęściej w pojedynkę

Liczba pracowników tymczasowych zroku na rok rośnie okilkanaście procent. Dzięki agencjom zatrudnienia co roku pracęznajduje pół miliona osób. Na rynku pośrednictwa pracy tymczasowej działa ponad 5...

19.01.2015

W porozumieniu - m.in. powstanie Nowej Kompanii Węglowej

Budownictwo

Powstanie tzw. Nowej Kompanii Węglowej zakłada m.in. podpisane w sobotę po południu w Katowicach porozumienie w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Podpisały je strona rządowa i górnicze...

19.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski