Projekt nowelizacji Prawa Energetycznego został zgłoszony przez posłów PO pod koniec ubiegłego miesiąca i miał być szybko przyjęty przez parlament. Tymczasem, jak okazało się wczoraj podczas pierwszych prac nad projektem nowelizacji w Sejmie, nowelizacja nie ma poparcia większości posłów, a wiele partii opowiedziało się przeciwko jej procedowaniu w parlamencie. Zdaniem części posłów, prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego zawierającą elementy przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki trójpaku energetycznego, czyli nowej wersji Prawa Energetycznego, Prawa Gazowego oraz ustawy o OZE, oraz jednoczesne prace nad przyjęciem pełnego „trójpaku” nie mają sensu i powinno pracować się wyłącznie nad nowymi ustawami.

Za rezygnacją z prac nad nowelizacją Prawa Energetycznego opowiedziała się wczoraj również Rada Ministrów.

Tymczasem projekt ustawy o OZE nie trafił jeszcze do uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: www.gramwzielone.pl