O przyznanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. podlaskiego będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy i samorządy, które w ten sposób sfinansują zakup urządzeń do produkcji energii odnawialnej oraz budowę sieci energetycznych do jej dystrybucji.

Co istotne, do wniosków o przyznanie dotacji na rozwój odnawialnych źródeł energii nie trzeba będzie dołączać kompletu pozwoleń na ich budowę, a jedynie koncepcję budowy i dokumenty związane z oddziaływaniem na środowisko.

- Zgodnie z harmonogramem, w roku 2012 przewiduje się ogłoszenie trzech konkursów. Pierwszy, już w lipcu, dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, kolejny, w sierpniu, dedykowany będzie słonecznej energii odnawialnej oraz w grudniu – konkurs z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii - informuje Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego.

Źródło: www.gramwzielone.pl