Jak dowiedziało się Radio ZET Ministerstwo Sportu zwróciło się do Prokuratorii Skarbu Państwa o przygotowanie pozwów przeciwko konsorcjum składającego się z firm Hydrobudowa, PBG i Alpine Bau.
Resort zarzuca konsorcjum znaczące przekroczenie terminu zakończenia budowy, nieprzekazanie prawidłowej dokumentacji i zaleganie z płatnościami dla podwykonawców. Narodowe Centrum Sportu domaga się od konsorcjum zapłaty 308 milionów złotych z tytułu kar umownych. Pozwy do sądu będą dotyczyć  tej kwoty oraz pieniędzy wypłacanych obecnie przez NCS podwykonawcom.

Źródło: Radio Zet