Inwestor chce wybudować instalację biogazową, która energię będzie produkować z biogazu pozyskiwanego z gnojowicy z pobliskiej fermy chowu bydła.

Pomysłodawca biogazowni w Cieszymowie uczynił niedawno ważny krok w celu jego realizacji. Decyzję środowiskową umożliwiającą wydanie pozwolenia budowlanego dla projektu biogazowni wydał bowiem wójt gminy Mikołajki Pomorskie. Budowa biogazowni, która będzie zlokalizowana na terenie 7,6 ha, ma ruszyć w przyszłym roku. Instalacja ma przetwarzać do 30 tys. ton kiszonki i 8 m3 gnojowicy rocznie.

Źródło: www.gramwzielone.pl