KNF: Adwokat utrudnia nadzór, to audytor oceni sytuację

Prawnicy Prawo gospodarcze

W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zarzuty adwokata Romana Giertycha opublikowane na facebooku 17 listopada br. są bezpodstawne. Rzeczywisty kontekst opisanych przez niego wydarzeń został zniekształcony - czytamy w komunikacie KNF.

18.11.2018

Senat: przywrócenie prawa do sądu byłych wspólników

Prawo cywilne

Senacka Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy we wtorek 20 listopada br. ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego, która utrzymuje swoisty przywilej wierzycieli spółek osobowych.

18.11.2018

Dera: Przejmowanie banków za złotówkę jest legalne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP powiedział, że w sprawie nacisków przedstawicieli urzędu państwowego na przejęcie banku za złotówkę, to takie przejęcie jest zgodne z...

18.11.2018

MF: Poprawka do ustawy o KNF bez związku z aferą

Finanse

Poprawka o przejmowaniu banków przywraca stan prawny z 2016 roku – zapewnia Ministerstwo Finansów. Związek Banków Polskich przyznaje, że gdyby nie okoliczności, nie budziłaby tak wielkich kontrowersji. ZBP chce jednak zmian w sposobie głosowania w KNF i jawności procedur. Senacka komisja zarekomendował przyjęcie ustawy bez poprawek.

16.11.2018

Senatorowie zajmą się kontrowersyjną ustawą o KNF

Finanse

Senat będzie pracował nad przepisami pozwalającymi na uproszczone przejmowanie osłabionych banków. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nie poparli wniosku senatora Kazimierza Kleiny o zdjęcie z porządku obrad kontrowersyjnej ustawy o nadzorze finansowym.

16.11.2018

Brexit coraz bliżej, emocji i niepewności coraz więcej

Prawo gospodarcze

25 listopada odbędzie się szczyt 27 państw członkowskich w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To efekt osiągniętego w środę wieczorem kompromisu. Brytyjski rząd zaakceptował warunki umowy brexitu.

15.11.2018

Biznes protestuje przeciwko projektowi o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Spółki

Sześć organizacji pracodawców stanowczo sprzeciwia się rozwiązaniom przewidzianym w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W tej sprawie wysłały apel do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To jego resort bowiem przygotował projekt.

15.11.2018

NIK: Polsce nie po drodze z odnawialnymi źródłami energii

Środowisko

Osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 roku może być zagrożone – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Stwierdza, że rozwój OZE w Polsce blokują niestabilne przepisy.

15.11.2018

UOKiK tropi zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił już zarzuty ośmiu przedsiębiorcom, ale podejrzewa próby ustawienia co najmniej kilkunastu przetargów. Zwykle chodzi o rezygnowanie z podpisania kontraktu przez zwycięzcę - uczestnika zmowy. Wówczas kontrakt dostaje jej drugi uczestnik, który przedstawił droższą ofertę.

14.11.2018

NIK: Zmiana w nadzorze nie uzdrowiła państwowych spółek

Administracja publiczna

Wprowadzona przez obecny rząd reforma nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, polegająca na przekazaniu nadzoru nad nimi nowym ministrom, nie poprawiła kondycji finansowej tych firm - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. I nawołuje do bardziej efektywnych zmian w tym zakresie.

13.11.2018

Spór o wybór prezesa UOKiK i jego dostęp do tajemnic

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy krytykują propozycje zmian w uprawnieniach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podoba im się, że będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową czy bankową. Jednak zdaniem prawników, Urząd musi być skuteczny, a bez takiego prawa bywa to niemożliwe.

10.11.2018

Ustawa o przewadze kontraktowej podpisana

Prawo gospodarcze

Poprawa funkcjonowania obecnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym związanym z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - cel ustawy, której nowelizację w piątek podpisał prezydent.

09.11.2018

E-fakturowanie ma usprawnić rozliczenia w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu - to cel ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którą Sejm przyjął w piątek po zaakceptowaniu senackich poprawek.

09.11.2018

Sejm: Pakiet MŚP ułatwi prowadzenie biznesu

Prawo gospodarcze

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych, zwolnienie części branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP i podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - to niektóre ze zmian, które wprowadzi tzw. Pakiet MŚP. Związana z tym nowelizacja wielu ustaw została w piątek niemal jednogłośnie uchwalona przez Sejm.

09.11.2018

Nowe prawo ułatwi sprzedaż produktów przez rolników

Prawo gospodarcze

Rolnicy będą mogli zwiększyć swoje przychody sprzedając żywność bezpośrednio np. do restauracji. Pozwoli na to uchwalona w piątek jednogłośnie przez Sejm ustawę dot. sprzedaży produktów przez rolników.

09.11.2018

Projekt: Tylko architekt pokieruje budową

Budownictwo

Inżynierowie budownictwa obawiają się, że stracą uprawnienia do kierowania budowami. Ostrzegają, że to może utrudnić prowadzenie inwestycji. Ponadto decydując się na budowę domu jednorodzinnego, będzie trzeba się liczyć z wyższymi kosztami. Taki może być efekt zmian, nad którymi pracuje resort inwestycji.

08.11.2018