Po ośmiu latach od rozpoczęcia procesu Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście skazał w poniedziałek...
PAP
16.12.2013
Budownictwo
Czy należy liczyć odsetki za nieterminową zapłatę renty planistycznej?
Artur Ratajszczak
16.12.2013
Budownictwo
Obrażenia termiczne były przyczyną śmierci dwóch osób, które w listopadzie zginęły w pożarze po...
Pogrzebny Rafał
16.12.2013
Budownictwo
Trwa kryzys w branży budowlanej, a przyszły rok nie będzie lepszy. Upadają przede wszystkim małe i...
Inny
16.12.2013
Budownictwo
Zgodnie z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym roku oddanych zostanie...
Wanda Pszczółkowska
16.12.2013
Budownictwo
Redukcja udziału konwencjonalnych biopaliw z upraw rolnych w paliwach transportowych z 10 do 7...
Inny
16.12.2013
Środowisko
W Polsce od 2016 r. zacznie obowiązywać zakaz składowania na wysypiskach osadów ściekowych (z...
Łukasz Matłacz
16.12.2013
Środowisko
Szybkie i skuteczne oczyszczanie gleb z pestycydów, w tym środka owadobójczego DDT, umożliwia...
Łukasz Matłacz
16.12.2013
Nowe technologie
Największym zaufaniem Polaków spośród wszystkich instytucji w Polsce zajmujących się ochroną...
Łukasz Matłacz
16.12.2013
Środowisko
Działania wspierające prawidłowe funkcjonowanie sektora budowlano-drogowego oraz pomoc dla...
Katarzyna Bogucka
16.12.2013
Marże kredytów hipotecznych przestały rosnąć - oceniają analitycy. Przypominają, że tylko do końca...
PAP
16.12.2013
Budownictwo
W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się śniadanie prasowe poświęcone problemom...
Łukasz Matłacz
16.12.2013
Środowisko
KE ominęła przepisy proceduralne wydając zezwolenie na wprowadzenie do uprawy zmodyfikowanego...
PAP
16.12.2013
Środowisko
Brytyjski rząd powołał specjalną grupę roboczą, której zadaniem będzie oszacowanie podmorskich...
PAP
16.12.2013
Nowe technologie
Faktoring już dawno przestał być nowością i coraz więcej firm korzysta z tej formy bieżącego...
Michał Szalak
16.12.2013
Małe i średnie firmy
Zawalenie dachu supermarketu na Łotwie kolejny raz zwróciło uwagę na bezpieczeństwo obiektów...
Inny
16.12.2013
Budownictwo
Obowiązujące przepisy prawa pracy, które przekładają się wprost na koszty zatrudnienia, powodują,...
Katarzyna Bogucka
16.12.2013
Wszystkie 27 skontrolowanych przez NIK gmin poprawnie wdrożyło nowy system gospodarowania odpadami...
PAP
16.12.2013
Środowisko
Po uprawomocnieniu decyzji o wydzieleniu działki pod drogę publiczną gmina powinna złożyć wniosek...
Renata Mosiołek
16.12.2013
Budownictwo
Ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone m.in. przez bobry, jedynie do...
Prawo.pl
16.12.2013
Środowisko
Pakowanie kanapek w folię i sprzedaż ich w takich opakowaniach podlega przepisom ustawy o...
Paweł Sosnowski
16.12.2013
Środowisko
Małżonkowie muszą podzielić się dopłatami unijnymi do gospodarstwa rolnego, otrzymanymi już po...
Delert Elżbieta
16.12.2013
Budownictwo
Tablicę z nazwą Most im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego bez pozwolenia zawieszono w piątek na...
Żyromski Olgierd
16.12.2013
Budownictwo
Sztuczne naśnieżanie stoków narciarskich na Kasprowym Wierchu jest nie możliwe ze względu na zbyt...
Bafia Szymon
16.12.2013
Środowisko
Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie...
Marta Schodzińska
16.12.2013
Wicepremier Janusz Piechociński zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy Ministerstwo Gospodarki będzie...
Dragan Małgorzata
16.12.2013
Środowisko
Ministerstwo Środowiska zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji związanych z funkcjonowaniem...
Łukasz Matłacz
15.12.2013
Środowisko
Za ponad 0,5 mld zł Elektrownia Turów uruchomi instalację odsiarczania spalin. Ponad 100 mln na tę...
Wiązowska Katarzyna
15.12.2013
Środowisko
Zespół uczniów z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu wygrał konkurs ekologiczny poświęcony...
Grzyb Rafał
15.12.2013
Środowisko
W Radzie UE ukształtowała się nieformalna koalicja blokująca zaostrzające poszukiwania gazu...
PAP
14.12.2013
Środowisko