Akty prawne Monitor Polski z 1997 r. - numer 56

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1997.56.549 Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500 - na...
M.P.1997.56.548 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.547 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.546 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.545 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.544 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.543 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.542 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.541 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.540 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.539 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.538 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.537 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.536 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.535 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.534 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.533 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.532 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.531 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.530 Uznanie za rezerwat przyrody.
M.P.1997.56.529 Nadanie odznaczeń.
M.P.1997.56.528 Nadanie orderu.
M.P.1997.56.527 Nadanie orderów i odznaczeń.
M.P.1997.56.526 Nadanie odznaczeń.
M.P.1997.56.525 Przyjęcie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 r.
M.P.1997.56.524 Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1996 r. i sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej w 1996 r. oraz bilans płatniczy...
M.P.1997.56.523 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1996 r. oraz absolutorium dla Rządu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021