Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 76/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Białostockiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Łuczaj Antoni s. Edwarda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Byk Henryk s. Piotra, 3. Copiuk Krystyna c. Aleksego, 4. Dytkowski Zygmunt s. Aleksandra, 5. Godun Jarosław s. Ignacego, 6. Gromko Eugenia c. Michała, 7. Kulmacz Jadwiga c. Franciszka, 8. Misiewicz Andrzej s. Adolfa, 9. Orłowski Piotr s. Henryka, 10. Ostrowska Elżbieta c. Jana, 11. Ostrowski Grzegorz s. Jana, 12. Szerszun Tadeusz s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Figurska Adela c. Józefa, 14. Pawlak Stanisław s. Stanisława, 15. Sawa Czesław s. Jana, 16. Walczyk Włodzimierz s. Zygmunta, 17. Weremko Antoni s. Bronisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Baran Ryszard s. Edwarda, 19. Horodecka Teresa c. Piotra, 20. Juszkiewicz Władysława c. Tomasza, 21. Kopacka-Żelasko Elżbieta c. Kazimierza, 22. Strugała-Stawik Halina, 23. Świerczek Aleksander s. Juliana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Filak Aleksander s. Edwarda, 25. Gomułka Joanna c. Jana, 26. Jedynak Dariusz s. Mariana, 27. Kastrau Ewa c. Józefa, 28. Knapik Bożena c. Józefa, 29. Mormul Franciszek s. Jana, 30. Nowak Ryszard s. Jana, 31. Niedźwiecka Weronika c. Aleksandra, 32. Pacha Anna c. Jana, 33. Patalas Danuta c. Henryka, 34. Pytlak Andrzej s. Wojciecha, 35. Rubin Władysława c. Grzegorza, 36. Stańko Piotr s. Lesława, 37. Urbaniak Wojciech s. Zygmunta, 38. Urbańczyk Władysława c. Kazimierza,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

39. Sikorski Janusz s. Mieczysława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Fuławka Helena c. Teofila, 41. Hłuszij Zbigniew s. Władysława, 42. Kaniak Zygfryd s. Józefa, 43. Korycińska Irena c. Stefana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Jaroszewska-Kotapska Elżbieta c. Władysława, 45. Pietraszko Elżbieta c. Stanisława, 46. Ruta Longina c. Pawła, 47. Weremkowicz Wanda c. Stefana, 48. Włodarczyk Urszula c. Jana,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego:

za zasługi w działalności na rzecz sportu i kultury fizycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Andrzejewski Kazimierz s. Tomasza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kania Zbigniew s. Tomasza, 51. Kiełczewski Ryszard s. Piotra, 52. Piaścik Grażyna c. Aleksandra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Uszyński Sławomir s. Kazimierza,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Działkowców:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Mandrykiewicz Irena c. Apolinarego, 55. Piaścik Czesław s. Władysława, 56. Sienicki Stanisław s. Mieczysława, 57. Suchocki Czesław s. Piotra, 58. Weier Feliks s. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Duda Marian s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Myszko Zygmunt s. Witolda, 61. Tomczyk Janina c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kij Józef s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Drutowski Józef s. Józefa, 64. Hałas Stanisław s. Franciszka, 65. Kowalczyk Józef s. Józefa, 66. Krysiak Tadeusz s. Józefa, 67. Migdal Jerzy s. Józefa,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Mortka Kazimiera c. Eugeniusza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Dereń Kazimierz s. Jana, 70. Ślęzak Tadeusz s. Juliana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kuraś Stanisław s. Józefa, 72. Nowak Mieczysław s. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Warszawskiego

za osiągnięcia w pracy artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Tesarz Jan s. Jana,

za zasługi w działalności zawodowej na rzecz rozwoju sportu i turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Przybyłek Marta c. Władysława, 75. Wallewein Janusz s. Erazma,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Bagińska Helena c. Ireneusza, 77. Boś Tadeusz s. Mariana, 78. Cichoński Józef s. Stanisława, 79. Dąbrowski Andrzej s. Zygmunta, 80. Nowakowska Wiktoria c. Tadeusza, 81. Wasikowski Ryszard s. Wacława.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021