Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 59/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Markowska Teodora c. Teodora,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Talarczyk Danuta c. Zygmunta, 3. Wróblewska Irena c. Mikołaja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bagińska Teresa c. Hipolita, 5. Iglicka Krystyna c. Jana, 6. Janda Teresa c. Romualda, 7. Mońko Halina c. Lucjana, 8. Wyszyńska Irena c. Antoniego, 9. Żornaczuk Leokadia c. Józefa,

na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bartoszek Jerzy s. Stanisława, 11. Partyka Stanisław s. Antoniego, 12. Pierchała Henryk s. Antoniego, 13. Stojewska Wanda c. Feliksa, 14. Szulc Michał s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Drobnik Wojciech s. Stanisława, 16. Kowalski Paweł s. Stefana, 17. Kozłowski Marek s. Zbigniewa, 18. Łazowski Henryk s. Karola, 19. Nowak Andrzej s. Augustyna, 20. Pabisiak Tadeusz s. Ignacego, 21. Ryczywół Halina c. Bronisława, 22. Sobala Jerzy s. Alfonsa, 23. Witt Mirosław s. Alfreda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Kowalik Halina c. Pawła, 25. Osiecki Stanisław s. Józefa, 26. Tobiańska Genowefa c. Konstantego, 27. Tyborowski Jan s. Lucjana,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Dziuda Konstanty s. Piotra, 29. Rzeszut Irena c. Henryka, 30. Twaróg Julia c. Józefa,

na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. ppłk Bartnicki Włodzimierz s. Mariana, 32. ppłk Bartoszewicz Stefan s. Kazimierza, 33. płk Gromadka Radomir s. Lubomira, 34. ppłk Kalemba Andrzej s. Kazimierza, 35. mjr Kopytowski Leszek s. Stanisława, 36. ppłk Kusina Bogusław s. Bogumiła, 37. mjr Marek Walerian s. Piotra, 38. płk Polowczyk Grzegorz s. Henryka, 39. chor. szt. Prasał Grażyna c. Władysława, 40. Ruciński Zbigniew s. Tadeusza, 41. ppłk Stasiak Jerzy s. Leona, 42. mjr Walczyk Marek s. Mirosława, 43. ppłk Wilk Janusz s. Ludwika, 44. ppłk Zawarczyński Adam s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. por. Bieniasz Waldemar s. Stefana, 46. ppłk Hodysz Adam s. Aleksandra, 47. ppor. Kretkowska Małgorzata c. Józefa, 48. por. Pawlikowski Marek s. Kazimierza, 49. ppłk Piątkowski Wojciech s. Wacława, 50. por. Pilaszkiewicz Andrzej s. Zenona, 51. mjr Płuciński Adam s. Józefa, 52. mjr Rzeszutek Jacek s. Adolfa, 53. por. Siłka Hanna c. Zbigniewa, 54. ppłk Tkaczyk Mirosław s. Tadeusza, 55. ppłk Witkowski Stanisław s. Piotra, 56. st. chor. Wojciewska Barbara c. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. kpt. Aleksandrowicz Tomasz s. Rolanda, 58. kpt. Badocha Jacek s. Wita, 59. mjr Derlacki Jacek s. Jerzego, 60. kpt. Dziechciarek Halina c. Henryka, 61. mjr Grabowski Paweł s. Eugeniusza, 62. kpt. Karpisiak Ireneusz s. Karola, 63. kpt. Kurek Barbara c. Tadeusza, 64. st. chor. Mazurowski Ryszard s. Czesława, 65. mjr Radziewicz Bohdan s. Jana, 66. kpt. Szableska Mariola c. Tadeusza, 67. mjr Szarejko Jacek s. Leonarda, 68. mjr Szymków Janusz s. Józefa, 69. kpt. Szymoszek Krzysztof s. Gerarda, 70. kpt. Teśluk Lesław s. Zenona, 71. kpt. Wieczorek Wiesław s. Metodiana, 72. por. Wróblewski Marek s. Władysława, 73. por. Zacharzewski Michał s. Jerzego,

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Bartkiewicz Józef s. Grzegorza, 75. Chmielewski Henryk s. Józefa, 76. Czarnacki Marian s. Andrzeja, 77. Domański Franciszek s. Józefa, 78. Kowalski Stanisław s. Lucjana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Czarnacki Mieczysław s. Szymona, 80. Dąbrowski Wacław s. Jana, 81. Fedoruk Edwin s. Jana, 82. Howorus Stanisław s. Władysława, 83. Klajda Tadeusz s. Stanisława, 84. Kopania Stanisław s. Stanisława, 85. Przewarski Józef s. Aleksandra, 86. Zalewski Paweł s. Stefana, 87. Zieliński Jan s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Antoniuk Jerzy s. Józefa, 89. Antoniuk Ryszard s. Józefa, 90. Benedyczuk Lech s. Henryka, 91. Krawczyk Dariusz s. Mariana, 92. Łazowski Tadeusz s. Stefana, 93. Murawski Romuald s. Anatola, 94. Ułasiewicz Andrzej s. Zygmunta, 95. Zalewski Zbigniew s. Tadeusza,

na wniosek Wojewody Białostockiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Latała Piotr s. Leonarda,

na wniosek Wojewody Kaliskiego

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Łyszczak Piotr s. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Jabłoński Jan s. Ireneusza, 99. Łyszczyński Jan s. Stanisława, 100. Witoński Andrzej s. Zygmunta,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Szwarc Agnieszka c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Kuszewska Danuta c. Wojciecha, 103. Prokopczuk Henryk s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Katowickiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

104. Wodniecki Jan s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Bendtkowski Witold s. Lucjusza, 106. Poloński Lech s. Jana, 107. Puzio Józef s. Franciszka, 108. Wilk-Malęga Barbara c. Stefana,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Musioł Zdzisław s. Tomasza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Bałuniak Bernard s. Jana, 111. Bartkowiak Antoni s. Wojciecha, 112. Gandecki Marian s. Leona, 113. Walkowiak Zenon s. Franciszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Bartkowiak Antoni s. Antoniego, 115. Heinze Zenon s. Stefana, 116. Nowak Antoni s. Jana, 117. Rychel Henryk s. Henryka, 118. Skrzypczak Stanisław s. Józefa, 119. Wosiński Władysław s. Czesława,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Piech Mieczysław s. Stanisława, 121. Szymczyk Krystyna c. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Goszczyński Ksawery s. Jana,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego

za zasługi w pracy artystycznej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Wierzyński Janusz s. Hilarego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

124. Burniewicz Tadeusz s. Wacława,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Siudeja Wojciech s. Mariana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Dubiel Sylwester s. Kosmy, 127. Kowalczyk Edward s. Antoniego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Kuich Teresa c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Płockiego

za zasługi w działalności społecznej w Polskim Związku Działkowców:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Rózga Maria c. Ignacego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Korpolińska Maria c. Władysława, 131. Trepka Wacław s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Poznańskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Bereżecki Marek s. Stanisława, 133. Nowicki Adam s. Kazimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Kanturski Benon s. Wincentego, 135. Suchecki Marek s. Bonifacego, 136. Zbytniewska Elżbieta c. Bernarda,

na wniosek Wojewody Rzeszowskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Opielowski Zygmunt s. Kazimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Górak Kazimierz s. Roberta, 139. Jaroń Bolesław s. Romana, 140. Kwiecień Stanisław s. Wojciecha, 141. Organiściak Franciszek s. Józefa, 142. Paduch Władysław s. Jana, 143. Sarama Jan s. Franciszka, 144. Skowron Ryszard s. Władysława,

na wniosek Wojewody Skierniewickiego

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

145. Białas Mieczysław s. Jana, 146. Kuran Stanisław s. Stanisława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Żuchowski Sławomir s. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

148. Adamaszek Tadeusz s. Józefa, 149. Bednarek Tadeusz s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Janeczek Feliks s. Kazimierza, 151. Janeczek Leszek s. Feliksa, 152. Królak Stanisław s. Józefa, 153. Latek Andrzej s. Jana, 154. Machnicki Antoni s. Franciszka, 155. Nowak Mirosław s. Stefana, 156. Wieteska Władysław s. Józefa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Wójcik Jan s. Jana, 158. Zajączkowski Wiesław s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

159. Ciesielski Jan s. Wacława, 160. Machnicki Wacław s. Jana, 161. Papierowski Krzysztof s. Władysława, 162. Prokopczyk Stanisław s. Grzegorza, 163. Prokopczyk Wacław s. Jana, 164. Safulak Józef s. Stanisława, 165. Stępień Kazimierz s. Wacława, 166. Stępień Wacław s. Józefa,

na wniosek Wojewody Słupskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

167. Balcerzak Edward, 168. Chmielecki Kazimierz s. Kazimierza, 169. Kopiniak Stanisław s. Jana, 170. Myszk Czesław s. Władysława,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Kras Stefan s. Jana,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Hulska Anna c. Jana, 173. Minor Józef s. Karola, 174. Turek Krystyna c. Karola,

na wniosek Wojewody Warszawskiego

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Lachowski Mirosław s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

176. Solis Paweł s. Piotra, 177. Wyrwał Grażyna c. Witolda,

za zasługi dla kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Jagła Wojciech s. Michała,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

179. Białecki Aleksander s. Jana, 180. Krzemiński Aleksander s. Stanisława, 181. Zieliński Stefan s. Tadeusza,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

182. st. post. Pęczek Arkadiusz s. Mariana,

za ofiarność i obywatelską postawę

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

183. Rzedzicki Aleksander s. Jerzego.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021