Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 04 października 1950

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1950.44.410 Przejściowy tryb nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza).
Dz.U.1950.44.409 Zm.: ustawa o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U.1950.44.408 Zaopatrzenie dla pracowników b. kolei prywatnych przejętych przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" oraz dla wdów i sierot...
Dz.U.1950.44.407 Zniesienie odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów.
Dz.U.1950.44.406 Zm.: dekret o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym.
Dz.U.1950.44.405 Zm.: przepisy dotyczące stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich.
Dz.U.1950.44.404 Zm.: przepisy dotyczące szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U.1950.44.403 Zm.: dekret o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U.1950.44.402 Zm.: ustawa o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U.1950.44.401 Zm.: prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U.1950.44.400 Zm.: ustawa o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.
Dz.U.1950.44.399 Opodatkowanie przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej.
Dz.U.1950.44.398 Rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U.1950.44.397 Powołanie Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego.
Dz.U.1950.44.396 Państwowa Inspekcja Handlowa.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020