Zwykłe zaniedbanie to za mało, by karać podatnika sankcją VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Zwykłe zaniedbanie nie upoważnia urzędników do instrumentalnego zastosowania sankcji VAT. Działanie podatnika musi świadomie zmierzać do nadużyć podatkowych oraz uszczuplenia należności budżetowych. Potwierdził to właśnie WSA w Białymstoku. Nadużywanie tej formy kary to jednak częste działanie skarbówki. Potwierdzają to prawnicy, po stronie polskich firm stoi też Trybunał Sprawiedliwości UE.

17.04.2023

Inwestor wyłoży pieniądze, a gmina uchwali plan

Samorząd terytorialny Budownictwo

Inwestorzy będą płacić za uchwalenie specjalnych planów, dzięki którym będą mogli zrealizować swoje przedsięwzięcie. Z projektowanych przez rząd rozwiązań nie są zadowoleni deweloperzy i gminy. Pierwsi obawiają się, że koszty ich przerosną, co sparaliżuje inwestycje. A drugie nie chcą być przymuszane do wyrażania zgody na realizację nieakceptowalnych społecznie inwestycji.

17.04.2023

Iustitia poszerza szeregi o asesorów

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przyjęło uchwałę o zmianach w swoim statucie. Chodzi o to, by jego członkami mogli być także asesorzy sądowi. Wskazano również, że asesor traci takie członkostwo w sytuacji, gdy utraci swój status i nie zostanie powołany do pełnienia urzędu sędziego.

17.04.2023

Rząd wprowadził zakaz importu żywności z Ukrainy - krytyczna reakcja KE

Prawo gospodarcze

Rząd zdecydował w sobotę o wydaniu czasowego zakazu importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rozporządzenie zostało opublikowane jeszcze w sobotę i natychmiast weszło w życie. Krytycznie do tej decyzji odniosła się Komisja Europejska, która przypomniała, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne.

16.04.2023

Iustitia: Nowoczesne sądownictwo pod nadzorem sędziów i zreformowanej KRS

Wymiar sprawiedliwości

Przywrócenie praworządności w Polsce, odejście od nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi na rzecz zreformowanej KRS i samorządu sędziowskiego, unowocześnienie wymiaru sprawiedliwości i wprowadzenia jednolitego stanowiska sędziego - to główne priorytety wskazane w uchwale programowej XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie.

16.04.2023

Kees Sterk honorowym członkiem Iustitii

Wymiar sprawiedliwości

Kees Sterk, były przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa został honorowym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Decyzja zapadła podczas XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów. Prof. Krystian Markiewicz, prezes Iustitii podkreślał, że ta uchwała o uhonorowaniu przyjaciela polskich sędziów wzmacnia rządy prawa w Polsce i Europie.

15.04.2023

Iustitia chce zdecydowanej reakcji KE w sprawie obecnej KRS

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, podczas trwającego XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów podjęło uchwałę, w której wzywa Komisję Europejską do wszczęcia postępowania przeciwnaruszeniowego wobec Polski w związku z obecną Krajową Radą Sądownictwa. Jak wyjaśniał prof. Krystian Markiewicz, sędzia, prezes Iustitii, chodzi o zagwarantowanie, by w Polsce sąd ustanawiany był na podstawie prawa.

15.04.2023

Ruszyły e-skierowania na piątą dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Opieka zdrowotna Koronawirus

1,7 mln osób w nocy z piątku na sobotę otrzymało skierowania na piątą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Warunkiem przyjęcia piątej dawki jest ukończenie co najmniej 60 lat. Zakwalifikowano do niej także osoby z upośledzoną odpornością lub zatrudnione w ośrodkach medycznych, których pracownicy są szczególnie narażeni na zakażenie COVID-19.

15.04.2023

Immunitet od przeprosin dla zamożnych - wystarczy 15 tys. zł

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kowalski ma opublikować przeprosiny, a nie chce tego zrobić? Od 15 kwietnia sąd w takiej sytuacji może jedynie zastosować grzywnę, i to nie wyższą niż 15 tys. zł, oraz nakazać mu publikację przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przepisy - co ważne - działają z mocą wsteczną. W ocenie prawników uderzą w pokrzywdzonych i mogą zachęcać do naruszania dóbr osobistych.

15.04.2023

Kandydat do gminnego stypendium nie musi być grzecznym uczniem i posiadać e-maila

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

W gminnym regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych nie można uzależniać ich przyznania od zgody ucznia na publikację jego wizerunku w lokalnej prasie i social mediach, a także od dobrego zachowania i posiadania e-maila. A takie zapisy często pojawiają się w regulaminach. Nie można żądać danych, które nie są konieczne do rozpatrzenia wniosku.

15.04.2023

Praca zdalna okazjonalna możliwa w dniu wolnym od pracy

Prawo pracy

Wnioski o pracę okazjonalną składane będą na dni pracy – co do zasady będą to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako te, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.

15.04.2023

Zakup mieszkania z lokatorem legalny, choć nie zawsze opłacalny

Prawo cywilne Nieruchomości

Gotowy produkt inwestycyjny lub okazja do „szybkiego flipu” ale... w pakiecie z lokatorem – na portalach z ofertami sprzedaży nieruchomości łatwo natknąć się na takie oferty zakupu mieszkań. Prawo pozwala na zawieranie takich umów, natomiast - pomijając, że niektóre są niemoralne - w razie sporów mogą być kłopotliwe i dla nowego właściciela, i dla najemcy.

15.04.2023

Dzieci z dwóch małżeństw też dają prawo do ulgi 4+

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Podatnik, który ma czwórkę dzieci z obecnego i poprzedniego małżeństwa, może skorzystać z nowej ulgi 4+ w PIT. Konieczne jest jednak, by wykonywał nad każdym z nich władzę rodzicielską. Możliwość skorzystania z ulgi istnieje nawet wówczas, gdy sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym z dzieci. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

15.04.2023

Prof. Adamus: Prospołeczna uchwała SN może skutkować inflacją hipoteki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego dotycząca hipoteki to bardzo prospołeczne spojrzenie tego sądu na problem zadłużenia osoby fizycznej i udzielonego zabezpieczenia. Dzięki temu orzeczeniu grozi nam jednak spora inflacja hipoteki. W następstwie upadłości konsumenckiej wygaśnie bowiem hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, co budzi kontrowersje. Pisze o tym prof. Rafał Adamus.

15.04.2023

Z kamerą wśród zwierząt - Lasy Państwowe nie mogą zabraniać instalowania fotopułapek

Środowisko Administracja publiczna

Założenie fotopułapki w lesie bez zgody nadleśniczego nie upoważnia Lasów Państwowych do demontażu tego urządzenia. Mało tego – taki demontaż jest bezprawny. Lasy Państwowe nie mają prawa wymagać uzyskiwania przez osoby prywatne zgody nadleśniczego do umieszczania urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego, a mimo tego to robią.

15.04.2023

Nie będzie kar, gdy pacjent nie odwoła wizyty w poradni

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzać opłat ani innych kar w przypadku, gdy pacjent nie odwoła wizyty u lekarza i termin przepada. Kary finansowe w takich wypadkach stosują niektóre kraje skandynawskie, żeby zwiększać społeczną odpowiedzialność. Nieodwołanie wizyty to przecież dłuższe kolejki i późne leczenie innych pacjentów. Polski resort zdrowia stawia na kampanie edukacyjne.

15.04.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia 2023 r.

Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze

W wieczornym bloku głosowań 14 kwietnia Sejm przyjął ustawę o 300 zł świadczenia emerytalnego dla sołtysów, przepisy wspierające osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Uchwalono także pakiet SLIM VAT 3 i nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Odrzucono veto Senatu do ustawy deregulacyjnej, ale nie udało się posłom odrzucić veta Senatu do tzw. ustawy o jakości w służbie zdrowia.

14.04.2023

Ustawa o jakości w zdrowiu idzie do kosza - Sejm nie odrzucił senackiego weta

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Podczas piątkowych głosowań w Sejmie zabrakło jednego głosu, aby odrzucić senackie weto do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Flagowa ustawa obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia została więc odrzucona. Zastrzeżenia Senatu dotyczyły konstytucyjności przepisów. Opozycja krytykowała z kolei między innymi "wrzutkę" do ustawy o przekazaniu z NFZ 50 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

14.04.2023

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.

14.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski