Prokuratura wkroczyła do firmy Jerzego Z., promującego medycynę alternatywną

Opieka zdrowotna

Jerzy Z., który określa siebie, że jest naturoterapeutą, w nagraniu umieszczonym w sieci podał, że policja wkroczyła do jego firmy i przeszukuje magazyny. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński potwierdza, że jest dochodzenie dotyczące sprzedaży produktów leczniczych bez odpowiedniego zezwolenia.

29.04.2019

RPO też podkreśla, MEN nie ma prawa zbierać danych strajkujących

Kadry w oświacie

MEN domagało się w czasie strajku, by dyrektorzy szkół wpisywali do centralnego Systemu Informacji Oświatowej dane o strajkujących nauczycielach. Według RPO nie ma ku temu podstawy prawnej, a przetwarzanie danych bez odpowiedniego przepisu może naruszać Konstytucję.

29.04.2019

Polskie wynagrodzenia netto coraz mniej konkurencyjne na tle krajów UE

Prawo pracy

Kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w 2018 r. wyniosła w Polsce ok. 77 proc. w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. To sytuuje Polskę na 18 miejscu wśród państw UE - wynika z raportu PwC „Praca w UE - podatki i składki".

29.04.2019

Protest fizjoterapeutów - po 13 maja głodówki i masowe zwolnienia lekarskie

Zawody medyczne

Od 7 maja fizjoterapeuci będą masowo w całej Polsce oddawać krew, a później zaczną strajk włoski, czyli będą udzielać świadczeń zgodnie z procedurami, co oznacza opóźnienia wizyt. Po 13 maja mają zacząć głodować i masowo iść na zwolnienia lekarskie. Fizjoterapeuci podkreślają, że mają dość nierówności w płacach w ochronie zdrowia.

29.04.2019

Morawiecki: Nie porównałem dzisiejszych sędziów do sędziów czasów Vichy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ani razu, ani przez moment nie porównałem dzisiejszych sędziów do sędziów z czasów Vichy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Porównałem tylko konieczność przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości do sytuacji w NRD w 1990 r. i do Francji, na początku lat 60. - wyjaśnił.

29.04.2019

2 maja – lepiej wcześniej sprawdzić, czy sąd działa

Wymiar sprawiedliwości

Część sądów w najbliższy czwartek będzie zamknięta. Decyzje o tym, czy pracownicy sądów tego dnia mają dzień wolny od pracy, zależy od prezesów i dyrektorów sądów. Tymczasem niezłożenie pisma w sądzie w dniu 2 maja, gdy jest to ostatni dzień terminu, może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla strony.

29.04.2019

Usługi prawne udzielone bez kwalifikacji - Prokurator Generalny wnosi skargę nadzwyczajną

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Paweł Z. nie posiadając uprawnień pełnomocnika profesjonalnego miał pomagać pewnemu małżeństwu przy dochodzeniu na drodze sądowej odszkodowania za śmierć ich syna. Za usługi zażądał 30 proc. od wypłaconych pozwanym świadczeń. Sąd Apelacyjny jego roszczenia uwzględnił - w ocenie Prokuratora Generalnego jednak z naruszeniem zasad prawa.

29.04.2019

Projekt zmian w transporcie publicznym dawał nadzieję, ale nie poprawi sytuacji

Samorząd terytorialny

W maju projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma trafić do Sejmu. Największe kontrowersje gmin wiejskich wzbudza zapis, żeby marszałek ustalał plan komunikacyjny na terenie województwa. A wygląda na to, że propozycje zapisów nie obligują do tworzenia połączeń w małych miejscowościach.

29.04.2019

Specustawa maturalna nie tylko na strajk

Zarządzanie oświatą

Dyrektor szkoły będzie mógł zastąpić radę pedagogiczną nie tylko w czasie strajku nauczycieli. Dodany najnowszą nowelizacja do Prawa Oświatowego przepis pozwala na dużą uznaniowość w tym zakresie, nie ograniczając możliwości zastępowania nauczycieli jedynie do strajku lub innej sytuacji nadzwyczajnej.

29.04.2019

Fundusz emerytalny na rekordowym plusie

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Wskaźnik pokrycia wydatków przychodami ze składek w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniósł w 2018 r. 78,6 proc., i był najwyższy od 2001 roku - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik ten mógłby być jeszcze wyższy o kilka punktów procentowych, gdyby nie obniżenie wieku emerytalnego do 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

29.04.2019

Zgon stwierdzi koroner, a czasem i ratownik

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W każdym województwie będzie musiał być powołany koroner. Zgon pacjenta będzie mógł jednak stwierdzić także ratownik medyczny – takie zmiany, jak dowiedziało się Prawo.pl, przewiduje nowelizacja przepisów. Jednak ratownicy nie chcą mieć nowego obowiązku, a samorząd lekarski podkreśla, że w żadnym innym kraju nie ma takiego rozwiązania.

29.04.2019

Apelacja wrocławska też nie zaopiniuje kandydatów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zdecydowało o odroczeniu opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i NSA dotyczących prawidłowości procesu wyłaniania sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa.

28.04.2019

Raport: Polska wśród państw ograniczających działalność organizacji pozarządowych

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W ciągu ostatnich sześciu lat w ponad 70 krajach na całym świecie przyjęto prawa, które ograniczają swobodę działania organizacjom społeczeństwa obywatelskiego - wynika z analizy organizacji zajmujących się obroną praw człowieka. Jej autorzy wymieniają na tej liście także Polskę.

28.04.2019

MPiT: Konstytucja Biznesu dobrze służy gospodarce 

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Więcej zakładanych działalności gospodarczych, większa przeżywalność firm, lepsza ochrona praw przedsiębiorców w relacjach z urzędami – takie są, według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, efekty obowiązywania od roku Konstytucji Biznesu.

28.04.2019

Strajk nauczycieli zawieszony, specutawa maturalna obowiązuje 

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Od godziny 6.00 w sobotę strajk nauczycieli został zawieszony. Również w sobotę weszła w życie nowelizacja prawa oświatowego, która pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów szkół lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły.

27.04.2019

We wtorek ostatni dzień na rozliczenie PIT

Domowe finanse PIT

Termin na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych mija 30 kwietnia. Do tego dnia trzeba przesłać do urzędu skarbowego wypełniony formularz. Nowością w tym roku jest możliwość skorzystania z nowej usługi Twój e-PIT. W ten sposób można rozliczyć PIT-37 i PIT-38.

27.04.2019

Szpitale sparaliżowane strajkami

Opieka zdrowotna

Powstrzymują się od pracy, idą na zwolnienia, odchodzą grupowo - w taki sposób załogi szpitali stawiają dyrektorów pod ścianą, by wywalczyć podwyżki. Domagają się nawet 1200 złotych. Szpitale uginają się pod naciskiem pracowników, podwyższają pensje i wpadają w coraz większe długi.

27.04.2019

Zatrudnienie osób w wieku "50 plus" będzie rosło

Rynek Prawo pracy

Prognozy do 2050 roku wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Wprawdzie liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce w ostatnich latach o jedną trzecią, ale osoby po 50 roku wciąż są niewykorzystanym zasobem siły roboczej. Ze względu na demografię pracodawcy w najbliższych latach będą musieli zmienić swoje podejście do seniorów.

27.04.2019

Gminy wiejskie chcą lepszej ochrony swych granic

Samorząd terytorialny

Zmiana granic i wchłanianie gmin wiejskich przez miasta powinno być każdorazowo szczegółowo przemyślane i zaplanowane. Małe gminy są słabsze, a często zmiany granic to „skok na kasę” – uważają samorządowcy z gmin wiejskich. I podkreślają, że regulacje granic nie są objęte kontrolą sądową ani unormowaniami Kodeksu postępowania administracyjnego.

27.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski