W wielu branżach coraz większym obciążeniem organizacyjnym i finansowym są nieobecności pracowników spowodowane w szczególności kwarantanną i izolacją w warunkach domowych oraz wciąż modyfikowane procedury ich odbywania.

- Widzimy konieczność wprowadzenia dalszych, systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamrożenia różnych branż. Oprócz zwolnienia z ZUS czy świadczenia postojowego proponujemy m.in. modyfikację istniejących mechanizmów wsparcia z tarcz dla firm, które w dalszym ciągu funkcjonują przy znacznie ograniczonych przychodach, czy wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników przy jednoczesnym doprecyzowaniu warunków jakie trzeba spełnić, aby wsparcie otrzymali naprawdę potrzebujący – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj również: Zwolnienia z ZUS i postojowe dla turystyki i branży fitness>>

Propozycje Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan postuluje również wprowadzenie obniżonej stawki podatku VAT dla branży gastronomicznej w wysokości 5 proc. na wszystkie produkty i usługi oraz domaga się specjalnej pomocy dla branży targowej i handlowej.

Pracodawcy proponują także, aby wspierać przedsiębiorców w wykonywaniu testów na SAR-COV-2 dla pracowników (chodzi  o częściową refundację kosztów wykonania testów), a w przypadku branż o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w pełni finansować testy dla pracowników niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji i świadczenia usług.

- Firmom należy dać odpowiedni czas, aby dostosowały się do nowych obostrzeń, zakazów i nakazów. Powinny one obowiązywać najwcześniej w ciągu tygodnia od ich ogłoszenia – dodaje Robert Lisicki.