Zmalały odsetki od zaległości podatkowych

Dziś stawka odsetek od zaległości podatkowych i od zaległości w składkach ZUS zmalała do 12,5 proc. Od listopada jest to już czwarta obniżka odsetek, będąca skutkiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

07.02.2013

Nowe stopnie i urlopy ojcowskie żołnierzy

Pojawią się nowe stopnie podoficerów młodszych i starszych, a także oficerów młodszych. Będą oni dłużej pełnić służbę na jednym stanowisku - zakłada projekt nowelizacji ustawy o służbie wojskowej.

07.02.2013