Pierwsza Dama na budowie Szpitala Pediatrycznego WUM

Małżonka prezydenta Anna Komorowska odwiedziła we wtorek budowę Szpitala Pediatrycznego WUM. Oceniła, że przez rok na budowie nastąpił ogromny postęp. Wyraziła nadzieję, że rodzice i dzieci jak...

20.02.2013

Uczelnia stworzy z miastem przedszkole

Samorząd terytorialny

Uniwersytet Opolski wraz z miastem Opole chcą stworzyć przedszkole dla 80 dzieci studentów i pracowników uczelni. Opiekunami w placówce byliby absolwenci kierunków pedagogicznych, dzieci miałyby być...

20.02.2013

Od dziś zmieniają się zasady udziału w przetargach

Możliwość wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, wprowadzenie tzw. dialogu technicznego oraz zmiany w kwestii kar dla wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia...

20.02.2013

Zadłużony szpital w Kielcach zapowiada grupowe zwolnienia

Samorząd terytorialny

Likwidację 70 z 273 łóżek i zwolnienie blisko stu pracowników zakłada plan restrukturyzacji szpitala dziecięcego w Kielcach zaproponowany przez dyrekcję placówki. W środę plan restrukturyzacji ma...

20.02.2013

Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych co rok

Podmioty prowadzące ewidencje wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywały raport z zamknięcia i prowadzenia ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas co miesiąc.

20.02.2013

Niemal połowa Polaków pracuje ponad normę

Ponad 40 procent dorosłych Polaków pracuje dłużej niż 50 godzin tygodniowo. To niekorzystne dlapracowników, którzy przeznadmierne obciążenie odczuwają rosnącą frustrację, a wefekcie dotyka ich...

20.02.2013

W kryzysie bezrobocie zmienia płeć

W ostatnich latach bez pracy pozostawały głównie kobiety. Trend zaczął się jednak wyraźnie odwracać stwierdza Dziennik Gazeta Prawna.

20.02.2013

Ankieta MEN: e-podręczniki powinny być za darmo

85 proc. rodziców, nauczycieli i uczniów opowiada się za tym, by elektroniczne podręczniki były udostępniane bezpłatnie - wynika z ankiety przeprowadzonej online przez Ministerstwo Edukacji Narodowej...

20.02.2013

Toruń zapowiada podwyżki cen wody i ścieków

Samorząd terytorialny

Projekt podwyżki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków o 6,5 proc., która ma obowiązywać od 1 kwietnia, rozpatrzą w czwartek toruńscy radni. Konieczność podniesienia stawek Toruńskie Wodociągi...

20.02.2013