Radom wspiera inicjatywy społeczne

Samorząd terytorialny

Radom obywatelski to konkurs, dzięki któremu samorząd chce nagrodzić swoich mieszkańców za ważne i cenne inicjatywy i postawy społeczne. Kapituła Konkursu wybierze laureatów w trzech kategoriach,...

08.03.2013

Węgry: absolwenci mają pracować w kraju

Premier Victor Orban zamierza zmienić węgierską konstytucję, do której chce wprowadzić m.in. obowiązek pracy w kraju przez określony czas od uzyskania dyplomu. Zmianom wcześniej już sprzeciwiał się...

08.03.2013

Lekarze rodzinni będą mogli zlecać więcej badań

Ministerstwo zdrowia pracuje nad rozwiązaniami mającymi zwiększyć uprawnienia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, tak by mogli wykonywać swoim pacjentom echo-kardiografię, próbę wysiłkową, badanie...

08.03.2013

UW: ruszyła rekrutacja do Uniwersytetu Otwartego

Niedrogie kursy językowe, wykłady o sztuce, zajęcia z rozwoju osobistego - to niektóre z niemal 200 kursów, które oferuje Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. W piątek rozpoczęły się...

08.03.2013

W Warszawie decyzje o podatku roznoszą urzędnicy

Urzędy warszawskich dzielnic zrezygnowały w ramach oszczędności z usług Poczty Polskiej i urzędnicy sami roznoszą mieszkańcom decyzje o podatku od nieruchomości czytamy na internetowej stronie Gazety...

08.03.2013

Wchodzą w życie zmiany w MSSF 1

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy.

08.03.2013