MZ ma projekt ustawy m.in. likwidujący centralę NFZ

Likwidacja centrali NFZ, przekazanie kompetencji i samodzielności wojewódzkim oddziałom funduszu oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń, przewiduje...

22.03.2013

GUS: poprawia się koniunktura w budownictwie

Budownictwo

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w marcu 2013 roku na minus 26 wobec minus 30 w lutym - wynika z opublikowanego w piątek badania koniunktury GUS. Poprawę koniunktury sygnalizuje...

22.03.2013

Związkowcy chcą oskładkować studentów

Związki zawodowe domagają się wprowadzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie wypadkowe i dobrowolnych na ubezpieczenie zdrowotne od umów zlecenia i o dzieło także od studentów. Przewidują oni...

22.03.2013

TK zbada konstytucyjność stypendium rektora

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z ustawą zasadniczą procedury przyznawania stypendium rektora. W wypadku jej niekonstytucyjności otworzy się możliwość ponownego ubiegania się o to świadczenie.

22.03.2013

Będą wzmożone kontrole OPP

Zamierzamy wzmóc kontrole organizacji pozarządowych i dać wyraźny sygnał, że działania niezgodne z prawem eliminują z funkcjonowania w trzecim sektorze i korzystania z publicznego wsparcia -...

22.03.2013

Grupa mieszkańców Nidzicy chce odwołania władz miasta

Samorząd terytorialny

Grupa mieszkańców Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) złożyła wniosek o przeprowadzenie gminnego referendum ws. odwołania przed upływem kadencji burmistrza i rady miejskiej w tym mieście poinformowała...

22.03.2013