Uczelnia zapłaci składki za studenta z Kartą Polaka

Szkoła wyższa opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne za studentów legitymujących się Kartą Polaka, nie będzie potrzebne dodatkowo zaświadczenie o polskim pochodzeniu - przewiduje ustawa, którą w...

14.06.2013

MEN: w subwencji dodatkowe 280,9 mln zł dla mniejszości

280,9 mln zł wyniosą w 2013 r. dodatkowe środki w subwencji oświatowej dla samorządów prowadzących szkoły i klasy dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem...

14.06.2013

Samorządy dostaną wyższe dotacje na przedszkola

Samorząd terytorialny

Od września 2013 r. edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował w czwartek Sejm nowelizując ustawę o systemie oświaty. Dotowanie edukacji przedszkolnej ma zmniejszyć opłaty...

14.06.2013

Praktykant w kancelarii podatkowej

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego może zgłosić do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP chęć przeprowadzenia praktyk dla kandydatów na doradcę podatkowego.

14.06.2013

Pierwsza transza deregulacji do podpisu prezydenta

Ustawa łagodząca wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli pierwsza transza deregulacji, trafi do podpisu prezydenta. W czwartek Sejm przyjął ponad 140 poprawek zaproponowanych przez Senat do tej ustawy.

14.06.2013

Ściganie gwałtu z urzędu jest już w kodeksie

Ściganie z urzędu sprawców gwałtów przewiduje nowelizacja przepisów karnych, która trafi teraz do podpisu prezydenta. W czwartek Sejm przyjął jedną z dwóch senackich poprawek do ustawy.

14.06.2013

Zaostrzone kontrole celne w warmińsko-mazurskim

Od poniedziałku Izba Celna zaostrzy na granicy z Rosją kontrole osób przywożących paliwo. Od tego dnia w autach osobowych będzie można wwieźć paliwo raz w tygodniu, a w nierejsowych autobusach dwa...

14.06.2013