Według Banku Światowego dochodzenie roszczeń kontraktowych w Polsce zajmuje średnio 1000 dni. Firmy windykacyjne twierdzą, że już po 6 miesiącach większość długów jest nie do odzyskania. Aż 90% spraw kierowanych przeciwko Polsce do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczy przewlekłości postępowania.

W związku z powyższą statystyką utworzone zostały: Stały Sąd Polubowny oraz Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Przedmiotowe instytucje stanowią odpowiedź samorządu radców prawnych na kryzys wymiaru sprawiedliwości. Celem wprowadzenia alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR) jest uzyskanie narzędzi, które gwarantują szybkie, tanie i skuteczne zakończenie konfliktu.

Utworzenie w/w instytucji ma ponadto na celu poszerzenie wachlarza rozwiązań które mogą doradzać prawnicy swoim Klientom przy rozwiązywaniu sporów, umacniając w ten sposób relacje prawnik - Klient oraz budując przekonanie o celowości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej.

Rola prawników w kontekście alternatywnych metod rozwiązywania sporów polega na szerzeniu idei ADR oraz przewidywaniu możliwości jej wdrożenia w przyszłości już na etapie opracowywania lub opiniowania projektów kontraktów, a następnie na zastępstwie prawnym w postępowaniu przed sądem polubownych lub mediatorem. Wskazać należy, iż w dobie specjalizacji zawodów prawniczych alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą stanowić inspirującą ścieżkę kariery zawodowej.

Postępowanie przed mediatorami lub sądem polubownym, daje korzyści poprzez:

  • szybkie, tanie i proste postępowanie
  • wpływ na wybór składu zespołu mediatorów i sądu orzekającego,
  • rozwiązanie problemu bez pogłębiania konfliktu,
  • ograniczenie kosztów postępowania
  • budowanie prestiżu prawnika dla świadczonych prze siebie usług poprzez wykorzystywanie nowych narzędzi

W postępowaniu mediacyjnym dodatkowo wskazać należy:

  • poufność postępowania oraz brak złego rozgłosu
  • utrzymanie współpracy między stronami.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę www.oirp.olsztyn.pl