Prawne i ekonomiczne aspekty rewolucji śmieciowej

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zmian w obowiązującym dotychczas systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Na pytania powstałe w związku z...

28.03.2013

Środki z UE na drogi odblokowane

Budownictwo

Komisja Europejska odblokowała środki finansowe na budowę dróg, zawieszone w grudniu 2012 r. Oznacza to, że wnioski o płatność GDDKiA będą mogły być znowu przesyłane do Komisji Europejskiej, która...

28.03.2013

ABW zatrzymała kolejnych oszustów podatkowych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnych czterech członków międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami skarbowymi. Sprawcy doprowadzili do...

28.03.2013