Zgoda pacjenta na transfuzję krwi

1. WprowadzenieKrew uczestniczy w podstawowych zjawiskach fizykochemicznych żywego organizmu. Przetoczenie krwi lub jej elementów komórkowych, zwane transfuzją, jest faktycznie przeszczepem krótko...

15.02.2008

Ruch w Private Equity

Najnowsze badanie kondycji funduszy Private Equity wskazuje, że po historycznym maksimum z 2007 roku nastąpiło spodziewane osłabienie koniunktury. Z drugiej strony do Polski wchodzą najwięksi gracze,...

15.02.2008

Ruch w Private Equity

Najnowsze badanie kondycji funduszy Private Equity wskazuje, że po historycznym maksimum z 2007 roku nastąpiło spodziewane osłabienie koniunktury. Z drugiej strony do Polski wchodzą najwięksi gracze,...

15.02.2008

VAT od sprzedaży wierzytelności własnych

Wiele problemw sprawia podatnikom kwestia opodatkowania VAT sprzedaży wierzytelności własnych. Dowodem tego jest fakt, że bardzo często spory podatnikw z organami podatkowymi mają swj finał na sali...

15.02.2008

CBOS: Zadowoleni prawnicy

Z badań CBOS wynika, że większość Polaków odczuwa zadowolenie z życia. Zadowolenie to rośnie od kilkunastu lat prawie systematycznie. Prawnicy należą do grupy osób bardzo zadowolonych ze swojego...

15.02.2008

RPO pyta o przesunięcie elektronicznego dozoru

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski jest zaniepokojony informacjami o przesunięciu o rok wprowadzenia dozoru elektronicznego dla osób skazanych i pyta o przyczyny opóźnienia ministra...

15.02.2008

10 największych czynników ryzyka w biznesie

Regulacje prawne, nagłe zmiany na rynkach finansowych oraz starzejąca się kadra pracownicza to najpoważniejsze czynniki ryzyka, jakie w 2008 r. kształtować będą przyszłość przedsiębiorstw wynika z...

13.02.2008

Dostawcy Internetu pod lupą

Ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, problemy z reklamacją to naruszenia prawa stosowane przez dostawców Internetu. W Dzień Bezpiecznego Internetu UOKiK przypomina, o czym...

13.02.2008

Trybunał w Strasburgu: poręczenie czy areszt?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że niezastosowanie innych środków zapobiegawczych i nierozważenie przez sąd poręczeń osób zaufania publicznego w celu uchylenia tymczasowego...

13.02.2008

200 lat Wydziału Prawa i Administracji UW

Rok 2008 jest rokiem szczególnym dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 200 lat temu zainaugurowano pierwszy semestr nauczania prawa w ówczesnej Szkole Prawa Księstwa...

13.02.2008

Szejnfeld: naprawimy sądownictwo

Zamierzeniem tego rządu jest przyspieszenie procesu prywatyzacji, obniżenie podatków, naprawa polskiego sądownictwa, a także deregulacja prawa gospodarczego.

13.02.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski