Zalesienie działki rolnej

Środowisko

Zasadniczym przedmiotem komentarza jest omwienie wymogw prawnych niezbędnych do przeprowadzenia zalesienia działki rolnej, przede wszystkim omwienie właściwych procedur administracyjnych....

07.09.2009

Spadkobierca szybciej przejmie spadek

Jeśli uchwalone zostaną proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w Kodeksie cywilnym, spadkobiercy szybciej niż dotychczas będą mogli przejąć przekazane im części majątku. W sytuacji gdy...

07.09.2009

870 powództw rzeczników powiatowych

Ponad 300 tysięcy udzielonych porad i informacji, blisko 50 tysięcy wystąpień do przedsiębiorców, ok. 870 powództw - to efekt ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W...

07.09.2009

Przedsiębiorcy chcą zmian w prawie upadłościowym

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, zmiany w tym zakresie są konieczne. Jedną z głównych wad...

07.09.2009

Grupowa praktyka lekarska

Zawód lekarza może być wykonywany w różnych formach prawnych. Ustawa regulująca wykonywanie tego zawodu, tj. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U....

04.09.2009

Prawnik dla każdego?

Osiem lat podstawówki. Cztery liceum. Pięć na studiach prawniczych. Trzy lata aplikacji prokuratorskiej. Ale 34-letni Wojciech Gajos nadal nie może reprezentować przed sądem swoich klientów - pisze...

04.09.2009

Wszystkie dokumenty elektroniczne?

Rząd chce poszerzyć obowiązki samorządów związane z elektronicznym udostępnianiem uchwał i Dziennika Ustaw. Wstępną akceptację wyraziła już sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji....

04.09.2009

"Rewolucja" wymiaru sprawiedliwości według KIRP

Samorząd Radców Prawnych przygotował założenia, które stanowić będą o sposobie zreformowania wymiaru sprawiedliwości. Na konferencji prasowej zaprezentowano tezy, zdaniem KIRP, rewolucyjne. Jednak...

04.09.2009