ZUS nie może odmówić ubezpieczonemu wliczenia do brakującego stażu emerytalnego pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, nawet jeśli jego powierzchnia wynosi 0,5 ha.
ZUS ustalił, że ubezpieczona opłacała składki przez 27 lat, 2 miesiące i 28 dni zamiast wymaganych 30 lat. Nie uwzględnił pracy w gospodarstwie rolnym jej rodziców od sierpnia 1967 r. do listopada 1971 r. Od decyzji ubezpieczona odwołała się do sądu. Ten przyjął, że pracowała w gospodarstwie rodziców o powierzchni 0,53 ha. Sąd zmienił więc decyzję ZUS i przyznał jej prawo do emerytury. Od wyroku ZUS odwołał się do sądu II instancji. Ten wskazał, że brak dowodów, aby w latach 1967-1971 rodzice wnioskodawczyni posiadali gospodarstwo rolne poza zabudowaną działką o pow. 0,53 ha. Oddalił więc odwołanie ubezpieczonej. Wniosła więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten stwierdził , że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, w szczególnym przypadku przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się również przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym. (sygn. akt I UK 27/09).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Radwan, 2 listopada 2009 r.