Celem realizowanego już po raz siódmy badania WK Index, finansowanego przez Wolters Kluwer Polska, jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych. O opinie pytani są prawnicy – partnerzy w największych kancelariach w Warszawie oraz w firmach regionalnych, obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy. Formułowane z tej perspektywy oceny mogą być same w sobie ciekawym materiałem do różnorodnych analiz, interesujące może być także ich porównanie z wynikami innych badań koniunktury gospodarczej w Polsce.

Przewaga pesymistów

67 proc. ankietowanych prawników jest zdania, że wyniki ekonomiczne ich klientów, przedsiębiorców, pogorszyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie większość ankietowanych nie spodziewa się poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w najbliższej perspektywie. 7 proc. uważa, że wyniki przedsiębiorstw będę w przyszłości znacznie gorsze niż obecnie (3 proc. wskazań w poprzedniej edycji badania). Nieco lepiej jest w ocenach ogólnej sytuacji gospodarczej w przyszłości. Już nie ponad połowa, jak podczas poprzedniej edycji badania, ale 33 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja gospodarcza pogorszy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

85 proc. badanych prawników uważa, że firmy dla których świadczą swoje usługi wyraźnie zmniejszały inwestycje w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tylko 11 proc. ankietowanych spodziewa się, że przedsiębiorcy będą zwiększali inwestycje w przyszłości, a 22 proc. oczekuje dalszego spadku inwestycji. Jednocześnie NIKT nie spodziewa się, że firmy będą powiększać zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Sytuacja na rynku usług prawniczych

Jesienią 2008 roku większości ankietowanych prawników uważało, że kryzys nie wpłynie na rynek usług prawniczych (38 proc.), 31 proc. spodziewało się pogorszenia koniunktury. Tymczasem wyniki najnowszych badań WK Index pokazują, że praktycznie zamarł ruch na rynku nieruchomości, gdzie aż 67 proc. ankietowanych wspólników deklaruje, że realizuje mniej zleceń w tej specjalizacji. 63 proc. ankietowanych wskazuje, że praktycznie nie wprowadza spółek na giełdę i nie świadczy doradztwa w tym zakresie. W konsekwencji spadł również ruch w biznesie pozyskiwania kapitału (59 proc. ankietowanych odpowiedziało, że realizuje mniej takich transakcji), wyraźnie spadłą również liczba przeprowadzanych audytów prawnych oraz fuzji i przejęć.

Królują spory gospodarcze. Aż 78 proc. ankietowanych deklaruje, że prowadzi więcej takich spraw. Dużo więcej pracy mają prawnicy specjalizujący się w windykacji i restrukturyzacji trudnych należności (70 proc. wskazań), a także specjaliści od prawa pracy i podatków. 19 proc. respondentów wskazuje, że popyt na usługi prawnicze, w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie rósł wolniej niż do tej pory, 37 proc. nie spodziewa się radykalnych zmian, a tylko 4 proc. badanych spodziewa się pogorszenia koniunktury. Nie mniej jednak receptą na kryzys w firmach prawniczych ma być realizacja długoterminowych strategii, związanych z zarządzaniem. 74 proc. partnerów w największych firmach prawniczych inwestuje w strategię marketingową i Public Relations (tylko 33 proc. partnerów w firmach lokalnych), a 78 proc. dużych kancelarii wdraża strategię zarządzania zasobami ludzkimi (34 proc. wskazań w firmach lokalnych) i strategię archiwizacji i obiegu dokumentów.