Opublikowano mały trójpak energetyczny

Budownictwo

Mały trójpak energetyczny przybliża do realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej.

03.09.2013

NIK: fatalna opieka stomatologiczna w Polsce

W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli czytamy, że ministerialne programy opieki stomatologicznej są nieskuteczne. Ponadto raport jednoznacznie pokazuje, że rynek ten zdominowały podmioty...

03.09.2013

Nocne dyżury aptek w Niemczech z większą refundacją

W dniu 6 czerwca 2013 r. niemiecki Bundestag przyjął większością głosów projekt ustawy w sprawie zapewnienia dyżurów aptek (Apothekennotdienstsicherstellungsgesetz ANSG). Dzięki nowej ustawie, Niemcy...

03.09.2013

URPL przypomina o nowym oznaczeniu leków

Od 1 września 2013 r. niektóre lekarstwa będą oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkąta. dotyczy to produktów leczniczych, których profil bezpieczeństwa jest szczególnie wnikliwie oceniany,...

03.09.2013

„Zielony most” nad krajową 16

Środowisko

Wraz z modernizacją drogi krajowej nr 16 na terenie Nadleśnictwa Wipsowo (warmińsko-mazurskie) wybudowano nadziemne przejście dla zwierząt. Stały monitoring zainstalowany w miejscowości Kromerowo...

03.09.2013