W ocenie NSA związek o charakterze funkcjonalnym, jaki dostrzega organ podatkowy pomiędzy odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi przez spółkę a jednoosobową działalnością podatnika prowadzoną przy wykorzystaniu przejętych od spółki środków trwałych, nie odpowiada żadnej z przesłanek określonych w art. 22g ust. 12 i 13 ustawy o PIT, obligujących podatnika do kontynuowania rozpoczętej przez poprzednika amortyzacji środka trwałego.
(I SA/Rz 497/10, LEX nr 607133)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line