Czyj piasek, a czyj węgiel na prywatnej nieruchomości?

Budownictwo

Minister Środowiska przedłożył Radzie Ministrw projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i grnicze. Zgodnie z nowym prawem, właściciele nieruchomości będą mogli bez koncesji wydobywać na swoim terenie...

21.11.2008

Co dalej z Traktatem z Lizbony?

W dniu 19 listopada 2008 r., w pałacyku MSZ w Warszawie przy ul. Foksal 6 odbyła się konferencja na temat Co dalej z Traktatem z Lizbony? Główne problemy na obecnym etapie reformy ustrojowej Unii.

21.11.2008

Powody braku zmiany stóp procentowych przez RPP

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stp procentowych w październiku br., ponieważ uznała, że znaczące pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarki światowej oraz wzrost niepewności co do przyszłej...

21.11.2008

Pseudoprawne spory w komisji „do spraw nacisków”

Pięć godzin poświęcili członkowie komisji śledczej do spraw nacisków, by ustalić czy w przesłuchaniu byłego ministra Zbigniewa Ziobro powinien brać udział poseł Arkadiusz Mularczyk, ponieważ był on...

21.11.2008

Krajowy Program Reform przyjęty przez rząd

Stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom - to główne...

21.11.2008

O własności prywatnej w EUD

18 listopada 2008 roku w Szkole Głównej Handlowej odbył się wykład Dobro prywatne, a dobro publiczne, adresowany dla uczniów klas piątych i szóstych warszawskich szkół podstawowych - słuchaczy...

21.11.2008

Rozmowa kwalifikacyjna. Wskazówki dla działów HR

HR

Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z podstawowych sposobw selekcji pracownikw. Powstało już wiele na temat metod rekrutacji i selekcji pracownikw. Także rozmowa kwalifikacyjna, a zwłaszcza jej...

20.11.2008

GUS: wynagrodzenia wzrosły

Przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku 2008 roku wyniosło 3.241,81 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 9,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 2,2 proc. - podał we wtorek Głwny Urząd...

20.11.2008

Ghelamco deweloperem roku

Budownictwo

Ghelamco Poland trzeci raz z rzędu zyskało tytuł Dewelopera Roku w Polsce. O tytuł Dewelopera Roku 2008 ubiegało 17 działających na polskim rynku deweloperw.Inwestycja dewelopera - Marynarska...

20.11.2008

Jean-François Ott: stracił na Orco 80 proc.

Budownictwo

Po kilku tygodniach względnej ciszy na giełdachpojawiła się kolejna ofiara pękających lewarw. Tym razem to Jean-Francois Ott, prezes Orco Property Group. Poinformowałon o znaczącym zmniejszeniu...

20.11.2008

Przedszkola publiczne - wymagania budowlane cz. I

Od organizatora przedszkola wymaga się, aby przeprowadził dwie niezależne procedury administracyjne, tzn.:- uzyskał wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;uzyskał...

20.11.2008

Szacowanie ryzyka zawodowego na budowie – punkty zapalne

Budownictwo

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących wystąpienie u pracownikw niekorzystnych skutkw zdrowotnych. Skuteczne zarządzanie...

19.11.2008

Nowa decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Samorząd terytorialny

15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

19.11.2008