Wsparcie dla Radcy prawnego

Wolters Kluwer Polska rozszerza swoją ofertę dla Radców Prawnych. Teraz najświeższe informacje, niezbędne do skutecznej obsługi prawnej biznesu, radcowie znajdą w skrzynce mailowej.

02.11.2008

Wsparcie dla Radcy prawnego

Wolters Kluwer Polska rozszerza swoją ofertę dla Radców Prawnych. Teraz najświeższe informacje, niezbędne do skutecznej obsługi prawnej biznesu, radcowie znajdą w skrzynce mailowej.

02.11.2008

Nowe zasady udzielania pomocy bankom

W Biuletynie Informacji Publicznej został ogłoszony projekt ustawy umożliwiającej udzielanie pomocy bankom przez Skarb Państwa. Nowe regulacje mają przywrcić zaufanie na rynku międzybankowym.

31.10.2008

Apteki internetowe - przepisy prawne Unii Europejskiej

Polski ustawodawca po burzliwych dyskusjach w 2007 r. zdecydował się na dopuszczenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez recepty. Rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia z 14...

31.10.2008

Kolejne pozwolenie na budowę

Samorząd terytorialny

Wdniu 28 października 2008 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

31.10.2008

Bezpieczne stadiony, przyjazny kibic

W dniu 30 października 2008 roku, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

31.10.2008

"Kancelaria" – Gala z okazji wprowadzenia na rynek nowego miesięcznika dla radców prawnych">"Kancelaria" – Gala z okazji wprowadzenia na rynek nowego miesięcznika dla radców prawnych

Prawnicy

Późnym popołudniem 23 października br. warszawski hotel Hyatt Regency gościł niemal 200-osobową grupę prawników, przedstawicieli świata nauki oraz największych polskich przedsiębiorstw. Wśród gości..."Kancelaria" – Gala z okazji wprowadzenia na rynek nowego miesięcznika dla radców prawnych">

31.10.2008

Obniżka stawki z 35 do 20 euro

Od 1 listopada niższa stawka opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków wizowych dla obywateli Białorusi

31.10.2008

Senat za rozszerzeniem ulgi mieszkaniowej

W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra przewiduje m.in. zmiany w zakresie preferencyjnego rozliczania dochodw przez osoby samotne wychowujące...

30.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski