Na mocy tzw. Fachanwaltsordnung (FAO) z 1 lipca 2009 r. wprowadzono podział wśród adwokatów na 20 specjalizacji w zakresie następujących dziedzin: prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa budowlanego, prawa rodzinnego, prawa handlowego i prawa spółek, prawa upadłościowego, prawa medycznego, prawa nieruchomości, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa karnego, prawa transportowego i spedycyjnego, prawa mediów, prawa ubezpieczeniowego oraz prawa administracyjnego.
Pomimo szerokiego katalogu dostępnych specjalizacji, adwokaci niemieccy nadal wnioskują o dalsze rozszerzenie specjalizacji charakteryzujących danego adwokata. Należy zauważyć, że istnieje także ograniczenie w wyborze specjalizacji – mianowicie dany adwokat może wybrać maksymalnie trzy specjalizacje. O konkretną specjalizację można się starać nie szybciej niż po upływie trzech lat od wpisu na listę adwokatów.
W związku z dużym zainteresowaniem ze strony adwokatów, by uzyskać tytuł dla danej specjalizacji (Fachanwalt), należy wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu przeprowadzanym przez Anwaltskammer, które trwa 120 godzin, uzyskać pozytywną ocenę z trzech egzaminów z danej dziedziny specjalizacji (Klausuren), przedłożyć potwierdzenie praktycznego doświadczenia w danej dziedzinie w ciągu trzech lat przed wnioskiem o wpis na listę w danej specjalizacji oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą wybranej dziedziny prawa przed komisją w Izbie Adwokackiej.
Według ostatnich danych Federalnej Izby Adwokackiej na listę adwokatów specjalistów wpisanych jest 38 745 osób (na 153 251 adwokatów wykonujących zawód).
Jak
wynika z powyższej analizy, w celu zdobycia wybranej specjalizacji należy także dosyć szczegółowo wykazać wykonywanie w codziennej praktyce usług prawnych związanych z daną dziedziną prawa (prawo spółek, prawo nieruchomości, prawo pracy, prawo własności intelektualnej etc.). Każda Regionalna Izba Adwokacka prowadzi szczegółowy wykaz adwokatów specjalizujących się w danej dziedzinie. Wykazy specjalności adwokatów są dostępne dla każdego klienta w danej izbie adwokackiej.Fragment artykułu opublikowanego w miesięczniku "Kancelaria" nr 12/2010