NBP: program MdM może wpłynąć na wzrost cen mieszkań

Budownictwo

Popyt na mieszkania wspierają obecnie niskie stopy procentowe; do wzrostu popytu, a także cen lokali może przyczynić się m.in. rządowy program Mieszkanie dla Młodych - wynika z raportu NBP. Analitycy...

13.11.2013

Wojewoda ma 30 dni na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego

Samorząd terytorialny

W postępowaniu nadzorczym uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego podlegają ocenie wojewody w zakresie ich zgodności z prawem. Wymóg ochrony samodzielności samorządu terytorialnego...

13.11.2013

Bezpieczny podpis elektroniczny

Doradca podatkowy

W Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie działa Punkt Rejestracji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w którym każdy zainteresowany doradca podatkowy może uzyskać certyfikat...

13.11.2013

Posłowie proponują zwrot nadpłaconego VAT w 15 dni

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada skrócenie okresu w którym US ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym.

13.11.2013

Przedsiębiorcy nie będą musieli przechowywać MSiG

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Po jej wejściu w życie przedsiębiorcy nie będą musieli gromadzić numerów MSiG, w których ukazały się ich...

13.11.2013

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

W środę po godz. 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie zajmą się ustawą o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym....

13.11.2013

Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Jedną z form może być działalność prowadzona w formie spółki cywilnej.

13.11.2013

Będzie więcej praw dla podwykonawców w przetargach

Zamówienia publiczne

Uregulowanie zasad wypłacania wynagrodzeń podwykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminu płatności za wykonane prace to najważniejsze zmiany przewidziane w...

13.11.2013

Nowe wzory zeznań podatkowych PIT

Od 23 listopada będą obowiązywały nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory będą stosowane do dochodów uzyskanych od 1...

13.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski