Sąd Najwyższy w swoim wyroku potwierdził, że właściciele lokali mogą w uchwale zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki zaliczek na fundusz remontowy.
Wyrok ma precedensowe znaczenie. Dotyczy problemu, który może wystąpić praktycznie w każdej wspólnocie mieszkaniowej. Uwalnia zarządców od zwracania właścicielom groszowych często kwot.
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeśli po rozliczeniu suma zaliczek przekracza koszty zarządu, wspólnota może zadecydować, czy nadwyżkę zwrócić czy przeznaczyć na fundusz remontowy. Sędzia Barbara Myszka zaznaczyła, że jest to zgodne z interesami właścicieli i sprzyja płynności finansowej wspólnoty.
Sygnatura akt: II CSK 358/10

Źródło: Rzeczpospolita