Ocalmy kasztanowce – siódma edycja akcji

Środowisko

Nasze kasztanowce zaatakowane są przez larwy szrotówka kasztanowcowiaczka. Grabienie i utylizacja liści kasztanowców z poczwarkami szrotówka kasztanowcowiaczka to najprostsza i najtańsza metoda...

16.10.2013

Gmina Kraków pozwała rząd ws. finansowania zadań

Samorząd terytorialny

Przed krakowskim sądem ruszył we wtorek proces, jaki Gmina Miejska Krakowa wytoczyła Skarbowi Państwa i wojewodzie o zwrot 5,4 mln zł wydanych przez miasto na realizację rządowych zadań zleconych....

15.10.2013

Sąd przedłużył areszt dla odwołanego wójta Piekoszowa

Samorząd terytorialny

Sąd Okręgowy w Kielcach przedłużył we wtorek o kolejne trzy miesiące areszt dla odwołanego w referendum wójta Piekoszowa (Świętokrzyskie). Tadeuszowi D. prokuratura postawiła 13 zarzutów, głównie...

15.10.2013

Fundacja pomaga uczyć o bezpieczeństwie w internecie

Fundacja Panoptykon udostępniła bezpłatne materiały edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które poświęcone są bezpieczeństwu w internecie.

15.10.2013