Bardzo duże zainteresowanie bonami Skarbu Państwa

Ponieważ Narodowy Bank Polski ściąga z rynku mniej pieniędzy, wzrasta zainteresowanie inwestorw papierami skarbowymi. Poniedziałkowy przetarg na bony skarbowe udał się nadspodziewanie dobrze -...

10.03.2009

Antykorupcyjna rewolucja Pitery

Jest rewolucyjny projekt ustawy - prawa antykorupcyjnego, autorstwa minister ds. walki z korupcją Julii Pitery, wspomaganej przez prawników Kancelarii Premiera i MSWiA. Przepisy mogą zacząć...

10.03.2009

Wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego

Środowisko

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pźn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: - upłynął okres, na ktry było...

09.03.2009

Prokuratoria Generalna zawalona sprawami

W ubiegłym roku obywatele i firmy wystąpili do sądów o 8,8 mld zł odszkodowań. To o 3,3 mld zł mniej niż w 2007 r. Dziś w sumie toczy się 1,5 tys. procesów. Firmy i obywatele żądają od państwa 48 mld...

09.03.2009

Kary za naruszenie interesów konsumentów

Od marca 2009 roku obowiązują zasady ustalania kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Przedsiębiorcy postępujący niezgodnie z prawem będą mogli poznać wysokość grożącej im sankcj....

09.03.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski