Prawie 200 tys. spraw w lubelskim e-sądzie

Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest...

03.07.2010

Powstanie nowy gmach dla poznańskich sądów

Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił przetarg na budowę nowego, wartego ponad 100 mln zł, gmachu, w którym znajdą swoje siedziby wydziały, które obecnie rozrzucone są po całym mieście.

03.07.2010

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika

Wykroczeniem jest nie tylko parkowanie samochodu na jezdni, ale też na chodniku - jeśli znak drogowy "zakaz zatrzymywania" nie precyzuje, że nie dotyczy on chodnika - orzekł Sąd Najwyższy.

03.07.2010

Krytyka Polski za słabe gwarancje dla podejrzanych

W Polsce nie stosuje się właściwych gwarancji procesowych wobec osób podejrzanych, niejasne są kryteria przyznawania obrońcy z urzędu, nie ma kontroli nad decyzjami prokuratora o komunikacji...

03.07.2010

Business Tracker: chcemy ulg podatkowych

Polscy przedsiębiorcy uważają dodatkowe ulgi podatkowe za kluczowy czynnik mający korzystny wpływ na wzrost gospodarczy - wynika z badania Regus Business Tracker. W 2009 r. wzrosły dochody 40 proc....

03.07.2010

Weszła w życie konwencja o ochronie dzieci

Z dniem 1 lipca 2010 r. weszła w życie Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Jest ona pierwszym międzynarodowym...

03.07.2010

Dyrektywa usługowa: trwają konsultacje

Dyrektywa o usługach: W ramach procesu wdrażania Komisja prowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami. Termin transpozycji dyrektywy o usługach do prawa krajowego minął z końcem grudnia 2009 r....

02.07.2010

ETS: państwo może pomóc publicznej telewizji

Pomoc w kwocie 150 mln euro, przyznana France Télévisions przez państwo francuskie, jest zgodna z prawem Unii, ponieważ została przeznaczona na pokrycie kosztów publicznej usługi nadawczej...

02.07.2010

Skarga do UE na polską ustawę antyhazardową

Znana międzynarodowa kancelaria Hammonds skarży Polskę do Komisji Europejskiej za definicję gry hazardowej. Według kancelarii rząd powinien się z niej wycofać, gdyż jest zbyt szeroka....

02.07.2010

Unijne patenty po angielsku, francusku i niemiecku

W ramach prac nad jednolitym patentem Komisja Europejska zaproponowała 1 lipca br.nowy system tłumaczeń patentów w UE na trzy języki: angielski, francuski i niemiecki. Nowe rozwiązanie ma obniżyć...

02.07.2010

Opinia biegłego bez VAT

Biegły jest uczestnikiem procesu. Nie musi więc płacić VAT. Ma prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT na tej samej podstawie co usługi wymiaru sprawiedliwości.

02.07.2010