Pojawienie się czerwonego pola na ekranie komputera to znak ostrzegawczy dla zdającego, że dzieje się coś złego. W takim przypadku aplikant powinien natychmiast zgłosić ten fakt komisji egzaminacyjnej.
O tym powinny przede wszystkim pamiętać osoby, które już 14 czerwca rozpoczną egzamin zawodowy. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w tym roku do egzaminu adwokackiego przystąpi 1,5 tys. osób, a do egzaminu radcowskiego 3,2 tys. osób. – Aplikanci będą zdawać w siedemdziesięcioosobowych grupach. Każda z tych grup będzie nadzorowana przez 8 egzaminatorów – mówi Iwona Kujawa, dyrektor departamentu nadzoru nad aplikacjami prawniczymi w MS.
W tym roku po raz pierwszy dopuszczono możliwość zdawania egzaminu na własnych laptopach. Aplikanci, którzy zdecydowali się na taką formę, otrzymają od komisji egzaminacyjnej pendrive’y, na których zapisana jest aplikacja egzaminacyjna. – Po otwarciu aplikacji zdający zostanie poproszony o wpisanie osobistego kodu, który otrzyma w zaklejonej kopercie – tłumaczy Iwona Kujawa.
Program do zdawania egzaminów oprócz tego, że pozwala na napisanie pracy, ma jeszcze jedną funkcję – będzie uniemożliwiał sięgnięcie do zasobów komputera. – Każda próba obejścia systemu będzie odnotowana – ostrzega sędzia Kujawa. Co więcej, jeżeli system odnotuje jakieś nieprawidłowości, to ekran komputera zmieni kolor na czerwony. – Tak będzie np. w sytuacji, gdy pendrive zostanie odłączony od laptopa – wyjaśnia Iwona Kujawa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna