Określono opłaty pobierane przez AOTM

Resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii oraz wysokości opłaty za tę analizę.

30.10.2013

Złodzieje drewna coraz częściej przed sądem

Środowisko

Z roku na rok coraz skuteczniej działa system monitoringu w polskich lasach. Liczba kradzieży spada, a tam, gdzie utrzymuje się na niezmienionym poziomie, wzrasta wykrywalność sprawców.

30.10.2013

SPA2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Środowisko

Rada Ministrów przyjęła wczoraj Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020. To pierwszy dokument...

30.10.2013

Remondis w CBA, a Byś w UOKiK

Zamówienia publiczne

Firma Remondis, która odwołała się od wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie, przygotowała wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o sprawdzenie przeprowadzonego...

30.10.2013

Nowe perspektywy dla gospodarki wodno-ściekowej

Środowisko

W latach 2014-2020 będziemy wspierać projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym oraz te z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijna pomoc będzie realizowana poprzez Program Infrastruktura i...

30.10.2013