Od 1 stycznia zmienią się przepisy dotyczące SKA

Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym będą spółki komandytowo-akcyjne (SKA), a nie ich wspólnicy, natomiast wspólnicy tych...

02.12.2013

URPL wydał komunikat w sprawie udostępniania akt

Dyrektor Generalny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 27 listopada komunikat w sprawie udostępniania akt postępowań w Urzędzie Rejestracji...

02.12.2013

Prof. Łętowska krytykuje ustawę o "bestiach"

Pozbawienie wolności - jakkolwiek nazwane: czy uwięzieniem, czy umieszczeniem na terapii - jest pozbawieniem wolności. I nie powinny mu być poddane te osoby, które już zostały ukarane - mówi prof....

02.12.2013

Mniej osób idzie na studia

W tym roku już po raz piąty z rzędu spadła liczba studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikami rekrutacji na rok...

02.12.2013

GDDKiA rozmawia z nowymi wykonawcami

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała spotkanie informacyjne z firmami, które zgłosiły się do udziału w przetargach prowadzonych przez Dyrekcję, a które dotąd z nią nie...

02.12.2013

Oferta niezgodna z SIWZ nie zawsze do odrzucenia

Zamówienia publiczne

Oferta niezgodna z SIWZ nie zawsze będzie podlegać automatycznemu odrzuceniu. Niezgodność można zdefiniować szeroko jako każdą sprzeczność, odstępstwo od ustalonego wzoru. Takie szerokie podejście do...

02.12.2013