Transakcje kartami mogą być tańsze już od dzisiaj

Wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi są obowiązani, w terminie sześciu miesięcy od 1 stycznia 2014 r., obniżyć stawkę opłaty nie większą niż 0,5 proc. wartości jednostkowej transakcji.

02.01.2014

Znamy wysokość współczynnika urlopowego na 2014 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego...

02.01.2014

W 2014 r. PIP przeprowadzi 88 tys. kontroli

W nadchodzącym roku PIP przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a przynajmniej 200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów będzie...

02.01.2014

Komórki macierzyste wyleczą serce po zawale

Naukowcy chcą sprawdzić, czy plaster z komórek macierzystych umieszczony na sercu może pomóc w leczeniu osób po zawale. Opracowanie metody umieszczania takich opatrunków na pozawałowej bliźnie...

02.01.2014

Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania...

02.01.2014

Zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzeń w 2014 r.

Początek nowego roku, zazwyczaj, wiąże się z wejściem w życie zmian niektórych przepisów prawa pracy. Jak w latach poprzednich teraz również, zmienia się kwota wynagrodzenia minimalnego, a wraz z nią...

02.01.2014

Szwecja nadal zmniejsza obciążenia podatkowe

Szwedzi w 2014 roku zapłacą niższy podatek od dochodu z pracy. To już piąta od 2007 roku obniżka obciążeń fiskalnych, jaką przeprowadził centroprawicowy rząd premiera Fredrika Reinfeldta. 6 na 10...

02.01.2014

Północna obwodnica Pszczyny już otwarta

Budownictwo

Nową północną obwodnicę Pszczyny wraz z jej węzłem z drogą krajową nr 1 otwarto we wtorek po południu dla kierowców. Zbudowane przez samorząd województwa połączenie powinno znacznie odciążyć...

02.01.2014