Zwołanie sesji na wniosek radnych

Samorząd terytorialny

Określenie sesji nadzwyczajnej nie jest określeniem ustawowym. Sesja nadzwyczajna jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym...

08.07.2010

Wykonawca musi pokazać, że chce zawrzeć umowę

Dla ważności oferty w przetargu publicznym nie wystarcza tylko fakt posiadania tak zatytułowanego dokumentu, ale konieczne jest również uzewnętrznienie woli kontrahenta, które wyraża zamiar zawarcia...

08.07.2010

Szybkim sądom nie pomogły zmiany

Dziś mija miesiąc od wejścia w życie poprawionych przepisów o postępowaniu przyspieszonym. Okazuje się, że policja niechętnie pisze wnioski o ukaranie. Sądy wolą tryb uproszczony od ekspresowego....

08.07.2010

Rząd wraca do sprawy płatnych autostrad

Rząd ma dziś rozpatrzyć projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie autostrad płatnych. Przygotowana przez resort infrastruktury propozycja zakłada, że w okolicach miast byłyby one bezpłatne.

08.07.2010

W piątek apelacja w sprawie reklamy na domu

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (Pl. Krasińskich 2/4/6, s. 2) odbędzie się 9 lipca br. o godz. 10.20 rozprawa w sprawie apelacji złożonej przez Małgorzatę Falęcką w postępowaniu dotyczącym zgodności...

08.07.2010

RPO: Potrzebna lepsza ochrona klientów deweloperów

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy prawa w sposób dalece niewystarczający chronią interesy obywateli będących klientami firm deweloperskich. Tak uważa zastępca rzecznika praw obywatelskich i...

08.07.2010

Wydzielanie przez gminę lokali socjalnych

Samorząd terytorialny

Jednym z obowiązkowych zadań gmin w zakresie mieszkalnictwa jest obowiązek zapewniania lokali socjalnych. Lokale socjalne stanowią wyodrębnioną część mieszkaniowego zasobu gminy. Praktycznym...

07.07.2010

Psychologiczne oddziaływanie lokalizacji miejsca pracy

HR

Genius loci (łac. duch opiekuńczy danego miejsca) to duch lub demon władający albo opiekujący się jakimś miejscem. Według mitologii rzymskiej jest to opiekuńcza siła, coś co sprawia, że dana...

07.07.2010

Powstaje społeczny projekt ustawy repatriacyjnej

Związkowcy Solidarności włączą się w zbieranie podpisów poparcia pod projektem ustawy repatriacyjnej, umożliwiającej powrót do Polski osobom deportowanym i zesłanym przez władze radzieckie. Aby...

07.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski