Polskie autostrady dłuższe o ponad 300 km

Zamówienia publiczne

Nowe odcinki autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także wyremontowane istniejące już drogi - tak można podsumować działalność GDDKiA w 2013 r.

02.01.2014

Europejska Agencja Leków podsumowała rok 2013

Guido Rasi, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Leków podsumował rok 2013 jako rok ciekawy, pracowity i pełnej wyzwań. Podkreślił rolę trzech projektów, które dotyczyły dostępu do badań...

02.01.2014

Europejska Agencja Leków podsumowała rok 2013

Guido Rasi, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Leków podsumował rok 2013 jako rok ciekawy, pracowity i pełnej wyzwań. Podkreślił rolę trzech projektów, które dotyczyły dostępu do badań...

02.01.2014

Transakcje kartami mogą być tańsze już od dzisiaj

Wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi są obowiązani, w terminie sześciu miesięcy od 1 stycznia 2014 r., obniżyć stawkę opłaty nie większą niż 0,5 proc. wartości jednostkowej transakcji.

02.01.2014

Znamy wysokość współczynnika urlopowego na 2014 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego...

02.01.2014

W 2014 r. PIP przeprowadzi 88 tys. kontroli

W nadchodzącym roku PIP przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a przynajmniej 200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów będzie...

02.01.2014

Komórki macierzyste wyleczą serce po zawale

Naukowcy chcą sprawdzić, czy plaster z komórek macierzystych umieszczony na sercu może pomóc w leczeniu osób po zawale. Opracowanie metody umieszczania takich opatrunków na pozawałowej bliźnie...

02.01.2014

Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 r.

Współczynnik ekwiwalentowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy i jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania...

02.01.2014

Zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzeń w 2014 r.

Początek nowego roku, zazwyczaj, wiąże się z wejściem w życie zmian niektórych przepisów prawa pracy. Jak w latach poprzednich teraz również, zmienia się kwota wynagrodzenia minimalnego, a wraz z nią...

02.01.2014

Szwecja nadal zmniejsza obciążenia podatkowe

Szwedzi w 2014 roku zapłacą niższy podatek od dochodu z pracy. To już piąta od 2007 roku obniżka obciążeń fiskalnych, jaką przeprowadził centroprawicowy rząd premiera Fredrika Reinfeldta. 6 na 10...

02.01.2014