Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla uczniów jest wysłanie wypełnionego wniosku o zatwierdzenie szkoły w programie "Owoce w szkole" do oddziału Agencji Rynku Rolnego do dnia 12 września 2011 r. oraz zawarcie stosownej umowy pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym podmiotem do dnia 30 września 2011 r. Unia Europejska przyznała naszemu krajowi na rok szkolny 2011/2012 czwarty co do wysokości budżet. Na ten cel Polska może wydać 12,3 mln euro, z czego 75% tej kwoty (9,2 mln euro) pokryje UE.
Aktualne formularze wniosków oraz warunki uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2011/2012 można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl.