Opracowaniem objęte będą następujące obiekty militarne: fort IX, fort VIIIa, fort V, fort IVa wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej, strzelnica znajdująca się przy ulicy Chemicznej oraz przebieg tematycznej ścieżki rowerowej, która swym pierścieniem połączy wszystkie 18 fortów otaczających miasto.

Mając na uwadze możliwość zagospodarowania w przyszłości wszystkich fortów, do opracowania wybrane zostały powtarzające się w pierścieniu umocnień obiekty, takie jak: duży fort główny, fort pośredni, a także fort częściowo i całkowicie wysadzony oraz działka ze strzelnicą licząca prawie 43 hektary.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który zapewni najlepszą realizację rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, wykreuje nową jakość w przestrzeni miasta i pozwoli stworzyć atrakcyjne, dostępne i bezpieczne miejsce rekreacyjno - turystyczne.

Miasto liczy, że w wyniku konkursu otrzyma możliwe do realizacji pomysły, dzięki którym obiekty militarne przyciągać będą nie tylko miłośników historii wojskowości, a zaproponowane atrakcje będą skierowane do ogółu poznaniaków oraz turystów z kraju i zagranicy.

Mamy nadzieję, że rozwiązania architektoniczne, których wystawa zakończy część konkursową projektu, ułatwią debatę publiczną i skonsolidują wszystkie środowiska, którym leży na sercu przyszłość poznańskich fortyfikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.poznan.pl w zakładce: bip/zamówienia publiczne.

W sprawie konkursu ewentualnych wypowiedzi udzielać będzie p. Bartosz Guss - zastępca dyrektora ds. Zasobu Nieruchomości w Wydziale Gospodarki Komunalnej.