NSA: grzywna to postanowienie administracyjne

Grzywna za przekroczenie terminu do wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę jest rozstrzygnięciem wydanym w toku postępowania administracyjnego - wynika z postanowienia NSA w Warszawie z 25...

16.12.2010

SN ostrożniejszy w ocenie radcy niż sąd dyscyplinarny

Sąd Najwyższy uchylił 15 grudnia br. zaskarżone orzeczenie wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Uznał, że należy wnikliwiej...

16.12.2010

Źle wykonane zamówienie wykluczy z kolejnego postępowania

Samorząd terytorialny

Do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamwień publicznych (druk nr 3677), ktry zakłada rozszerzenie katalogu przyczyn skutkujących wykluczeniem wykonawcy z postępowania o...

15.12.2010

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BHP

Mimo, że zawartość planu BIOZ jest określona w przepisach, jednakże ich interpretacja oraz zastosowanie sprawia wiele problemów w praktyce. Niewłaściwie przygotowany plan BIOZ na budowie lub jego...

15.12.2010

Zarabiamy na klimacie

Środowisko

Ocieplanie budynkw użyteczności publicznej, a przez to oszczędność energii ten cel zasilą środki z kolejnej podpisanej przez Polskę umowy o handlu jednostkami emisji AAU. Transakcje z japońską...

15.12.2010

UOKiK: niedozwolone klauzule w banku Millenium

Dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów hipotecznych. Sąd uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz...

15.12.2010

Zmiany w VAT na 2011

Jesień zwykle jest czasem zmian w podatkach. Pewna część podatnikw z napięciem oczekuje na planowane zmiany. Niestety zwykle bywa tak, że prace parlamentarne nad podatkami się przeciągają. Nie raz...

15.12.2010

TK: Komornicy sami płacą za przechowywanie akt

Rynek

Nieodpłatne archiwizowanie akt przez komorników i ponoszenie przez Krajową Radę Komorniczą kosztów z tym związanych jest zgodne z konstytucją stwierdził we wtorek 14 grudnia Trybunał Konstytucyjny. -...

15.12.2010

RPO skarży Komisję Majątkowę do Trybunału

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o kościelno-rządowej Komisji Majątkowej. Według RPO, najwiekszym problem jest brak możliwości odwoływania...

15.12.2010

Największym projektom skrócono procedurę

Samorząd terytorialny

Rozszerzono katalog obiektw i robt budowlanych, w ktrych wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Pozwoli to przyspieszyć realizację wielu projektw przez...

15.12.2010

Nieprawidłowości w opisie stanowisk pracy

Samorząd terytorialny

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej wymaga transparentnych i jasnych reguł, a to oznacza poprawne i precyzyjne określenie wymagań na każdym stanowisku pracy. Z...

15.12.2010

Tłumacz przysięgły wyłącznie z listy ministra

Zagraniczne akty stanu cywilnego wpisywane do polskich ksiąg muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego z listy ministra sprawiedliwości lub przez polskiego konsula....

15.12.2010