Organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Uniwersytet Wrocławski debata odbędzie się 22 października 2011 roku w godz. 14:00 - 18:00 na Uniwersytecie Wrocławskim w budynku A w sali Rady Wydziału Prawa I Administracji.
Wśród dyskutowanych tematów znajdą się:
- Ocena obecnego stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Próba odpowiedzi na pytanie czy można uznać, iż nasz Wymiar Sprawiedliwości znajduje się w stanie  kryzysu, a jeżeli tak, to jakie są tego przyczyny?
- Gdzie leży powód niskiego poziomu zaufania społeczeństwa polskiego do wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie do sądów i prokuratury ?
- Czy w Polsce jest faktycznie realizowana konstytucyjna zasada trójpodziału władzy?
- Czy dostrzegamy zagrożenia dla konstytucyjnych zasad niezależności sądów oraz usytuowania władzy sądowniczej jako równorzędnej wobec pozostałych władz?
- Refleksja nad ustawą - prawo o ustroju sadów powszechnych. Jakie zmiany przyniesie obecna nowelizacja w szczególności wprowadzone oceny okresowe oraz nadzór administracyjny Ministerstwa Sprawiedliwości  nad sądami ?
- Obowiązująca obecnie ustawa o prokuraturze. Czy nadszedł czas na nowy akt prawny regulujący funkcjonowanie prokuratury ?
- Refleksja nad rozdziałem Ministerstwa Sprawiedliwości  i Prokuratury Generalnej. 
- Polska prezydencja (również w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości) a „psucie prawa" oraz problem zagwarantowania godziwych wynagrodzeń sędziów, prokuratorów oraz pracowników administracji. 

- Przez wiele miesięcy sędziowie z całej Polski w uchwałach Zgromadzeń Ogólnych i Zebrań Przedstawicieli apelowali o rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości. Niestety, na apele władzy sądowniczej władze polityczne pozostawały głuche. Kancelaria Prezydenta RP nie uznała za stosowne w ogóle udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi, natomiast stanowisko Ministra Sprawiedliwości znaliśmy wszyscy - żadnych rozmów Okrągłego Stołu, zmiana u.s.p. (i ustawy o prokuraturze) ma być przyjęta w wersji ministerialnej, taka zapadła "decyzja polityczna". Z "decyzjami politycznymi" nie ma w Polsce dyskusji. Zmiana u.s.p. wbrew stanowisku władzy sądowniczej została uchwalona. Okrągły Stół dla Wymiaru Sprawiedliwości, rozmowa z sędziami i prokuratorami (a ściślej wysłuchanie ich zdania, bo do nas politycy mówią, tylko słuchać nas nie chcą) nie interesuje rządzących Polską. Będziemy więc radzić sami - z tymi, którzy rozmawiać z nami chcą - czytamy w specjalnym oświadczeniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".